Bezpečnost potravin

K případu salmonelózy v Plzeňském kraji

Vydáno: 31. 7. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 31. 7. 2015.

V souvislosti s případy onemocnění salmonelózou v Plzeňském kraji uvádí Státní veterinární správa (SVS) aktuální informace o došetřování zdroje infekce a základní fakta o tomto onemocnění včetně zásad pro minimalizaci rizika přenosu na člověka.

SVS obdržela v souvislosti se zmiňovaným případem zatím pouze předběžnou informaci o podezření na výskyt salmonel na povrchu vajec použitých pro výrobu pokrmu podezřelého jako zdroj nákazy lidí. Na základě předběžné informace byl identifikován dodavatel vajec, u něhož byl proveden odběr vzorků. Do výsledku laboratorního vyšetření byla pozastavena distribuce vajec z podezřelého chovu. Laboratorní analýza stále probíhá a její délka činí zpravidla 4 až 7 dní.

Na hospodářství s chovem nosnic, které bylo na základě číselného kódu povinně uváděného na konzumních vejcích identifikováno jako zdroj vajec, je stejně jako v ostatních chovech nosnic dodávajících vejce na trh výskyt salmonel kontrolován v rámci Národního programu tlumení salmonel zavedeného v České republice od roku 2007. Tento program v podstatě představuje systém opatření zaměřených na prevenci zavlečení salmonel do chovu drůbeže a zahrnuje rovněž povinnou vakcinaci proti Salmonella enteritidis a monitoring spočívající v odběru vzorků trusu z prostředí v pravidelných intervalech. Ve zmíněném chovu byla salmonela zjištěna naposledy v roce 2013.

V případech výskytu salmonel v potravině, kdy jsou pravděpodobným zdrojem vejce, je v programech tlumení salmonel harmonizován standardní postup došetření zdroje infekce. Systém značení vajec umožňuje zpětné dohledání jejich původu od spotřebitele, přes třídírnu vajec až ke konkrétnímu hospodářství, ve kterém byla tato vejce snesena. V hejnu nosnic pak úřední veterinární lékař odebírá mimořádné úřední vzorky z prostředí. Jde o vzorky prachu a trusu, u kterých množství, způsob odběru a laboratorního vyšetření zaručují vysokou pravděpodobnost zjištění výskytu salmonel, pokud jsou ptáci infikováni. V případě záchytu invazivních sérotypů salmonel nesmí být vejce z infikovaného hejna uvolňována na trh jako čerstvá vejce třídy A a mohou být použita pouze na tepelné zpracování jako vejce třídy B.

Výsledky vyšetření vzorků odebraných na hospodářství v souvislosti s výskytem salmonelózy budou k dispozici v průběhu příštího týdne.

Salmonelóza je průjmové onemocnění bakteriálního původu. Způsobují ho bakterie rodu Salmonella, které se do těla dostávají ústy. Onemocnění se zpravidla projevuje střevními potížemi. Pro zdravého silného jedince není toto onemocnění obvykle nebezpečné. Ohroženi bývají zejména starší lidé, nemocní či jinak oslabení lidé a malé děti – hůře se vyrovnávají s velkými ztrátami tekutin v důsledku průjmů a zvracení.

Salmonely lze zničit dostatečným tepelným zpracováním potraviny. Důležité je také dodržování hygieny při přípravě pokrmů a před konzumací jídla. Tepelně upravený pokrm totiž může být před konzumací kontaminován kontaktem se špatně umytým nádobím či prostřednictvím špinavých rukou. Je třeba také dát pozor na dodržení teploty skladování potravin živočišného původu. Nejvíce případů salmonelózy bývá zaznamenáno v létě. Salmonela může být přenesena také přímým kontaktem s infikovaným člověkem či zvířetem a fekáliemi kontaminovaným prostředím.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS