Bezpečnost potravin

K létu patří melouny, na co si dát pozor?

Vydáno: 3. 8. 2017
Autor: HSHMP

Rady Hygienické stanice hlavního města Prahy pro správnou konzumaci melounů.


Foto: Shutterstock

Léto je v plném proudu a s ním i sezóna melounů. Ale pozor: ty jsou stejně, jako každé ovoce s dužinou, po mechanické úpravě (nakrájení, oloupání, mixování, apod.) velmi dobrou půdou pro množení mikroorganismů včetně patogenních. Důvodem je skutečnost, že mají vysoký obsah vody, cukru a nedostatečně nízké pH. Pokud jsou porcované melouny skladovány ve vyšších teplotách, dochází u nich k velmi rychlému pomnožení zmiňovaných mikroorganismů. To může mít za následek vznik infekčního onemocnění – jedná se zejména o bakterie Salmonella, Listeria a Escherichia coli.  

„Z historie je známý přenos průjmových onemocnění úplavicí vyvolaných bakteriemi rodu Shigella, kdy se na přenosu podílely melouny. Ty byly hnojeny přímo fekáliemi a po nakrojení se bakterie pomnožily na dřeni melounu a vyvolaly onemocnění,“ upozorňuje Pavla Svrčinová, ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) a dodává: „Obdobným způsobem může dojít i k přenosu dalších škodlivých mikroorganismů i virů např. žloutenky A. Ta jek nám velmi často importovaným onemocněním i z oblasti jižní Evropy.“ 

Během celé manipulace s melouny by mělo být zabráněno kontaminaci dužiny melounu patogenními mikroorganismy z povrchu plodu, který bývá znečištěn zbytky zeminy nebo i mikroorganismy ze závlahové vody. K přenosu mikroorganismů z povrchu může dojít například nožem, neumytýma rukama. „Všechny druhy ovoce a zeleniny je třeba řádně omýt, zejména ty, které nebudou před konzumací upraveny vařením. Klidně je vydrhnout kartáčkem,“ uzavírá hygienička.  

HSHMP v současné době neeviduje žádné zdravotní komplikace v souvislosti s požitím melounů, pouze v rámci preventivních aktivit upozorňuje na možná rizika. 

V Praze 2. 8. 2017 
Mgr. Dana Mertová

tisková mluvčí HSHMP

Zdroj: HSHMP

 

Související informace:
BfR: Zdravotní rizika z melounů

Stanovisko německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik ke zdravotním rizikům z melounů.

Melouny mohou přijít do styku s bakteriemi, viry nebo parazity v jakékoli fázi potravinového řetězce od výroby, dopravy, prodeje až po  přípravu pokrmů v domácnostech. Při porcování melounů mohou být patogeny snadno přeneseny z povrchu ovoce do dužiny. Za příznivých teplotních podmínek se mohou bakterie, zejména Salmonella,  Listerie a Escherichia coli typu EHEC, jednoduše množit v dužině plodu, která je málo kyselá (a tím také vyhovující pro tyto patogeny). V souladu s tímto stanoviskem, byly dřívější  epidemie onemocnění, pocházející z konzumace melounů, zapříčiněny právě melouny kontaminovanými zmíněnými patogeny.

Aby se zabránilo onemocnění, měla by být strikně dodržována pravidla osobní hygieny a hygieny v kuchyni  při přípravě melounů. Například je důležité zajistit dostatečně velkou a čistou pracovní plochu, mít čisté ruce a používat důkladně vyčistěné nože a prkénka. Tato hygienická pravidla jsou velmi důležitá s ohledem na skutečnost, že i malá dávka infekčních patogenů stačí k propuknutí infekce způsobené patogeny jako je Campylobacter, Escherichia coli typu EHEC a noroviry.

Maloobchodním prodejnám  potravin a stravovacím podnikům Spolkový úřad pro hodnocení rizik doporučuje, aby krájely pouze malá množství melounů, která mohou být prodána zákazníkům asi během dvou hodin.

Spotřebitelé by měli sníst naporcované melouny rychle, nebo je co nejdříve dát do chladničky. Naporcované melouny, které byly uchovávány  několik hodin mimo chladničku nebo byly vystaveny  vysokým teplotám (např. díky slunečnímu záření), by měly být preventivně zlikvidovány.

Ochrana před infekcemi je důležitá především u citlivých osob, které by z preventivních důvodů neměly jíst naporcované melouny, které byly skladovány po dobu několika hodin při pokojové teplotě. Rizikové skupiny zahrnují těhotné ženy, malé děti, a také starší a nemocné osoby.

Melons: Health Hazard through Contamination with Pathogenic Bacteria
Více informací: „Melons can transfer pathogenic germs

Zdroj: BfR (Spolkový úřad pro hodnocení rizik)