Bezpečnost potravin

Jsou mikrovlnky bezpečné?

Vydáno: 15. 8. 2005
Autor:

Současný stav technického zabezpečení provozu mikrovlnných zařízení neopravňuje k obavám z poškození zdraví při jejich provozu.

Autorka se vypořádává s mýtem o škodlivosti mikrovlnného ohřevu pokrmů z technického hlediska. Především nelze zaměňovat záření (radiaci)  jako jednu ze základních forem přenosu energie se zářením radioaktivních látek. Mikrovlnná radiace patří mezi nízkoenergetická neionizující záření s minimálním škodlivým  dopadem s frekvencemi od 300 MHz do 300 GHz. Zařízení pro mikrovlnný ohřev jsou technicky zabezpečena proti úniku záření, které by mohlo vést k „mikrovlnné chorobě“, podobně jako je i riziko při používání mobilních telefonů. Intenzita záření klesá se čtvercem vzdálenosti.  Hlavní efekt mikrovlnného záření je tepelný, kde je problémem nerovnoměrné rozložení teplot v ohřívaném materiálu.

Houšová, J.: Jsou mikrovlnky bezpečné? Výživa a potraviny, 60, 2005, č.4, s. 86– 87