Bezpečnost potravin

Jsme schopni zajistit udržitelnost výživy a produkce potravin? Odpověď načrtne projekt SUSFANS.

Vydáno: 22. 11. 2016
Autor: SZÚ, CZVP

Informace SZÚ o projektu SUSFANS

Možná si při sledování médií kladete otázku, co má vlastně zemědělství v ČR produkovat. Někdo by chtěl produkci prakticky všeho, jiný by chtěl jen produkci toho nejlepšího. Ale napadne někoho, že jde také o úvahu, zda produkce naplňuje potřebu jednotlivých živin u populace? Není lehké takový odhad udělat a i když existuje strategická koncepce  MZe s výhledem až do roku 2030, o vazbě na výživu populace tam mnoho nenajdete. Ekonomický pohled převládá. Možná je situace podobná i v jiných zemích. Proto se konzorcium výzkumníků pustilo do vytváření „modelu udržitelné produkce potravin a výživy„. Projekt je financován z EU a má pracovní název SUSFANS. Jsme rádi, že se na něm můžeme podílet. Přečtěte si o čem projekt je.  

SUSFANS „Metrics, Models and Foresight for European Sustainable Food and Nutrition Security” (2015 – 2019) je výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci programu Horizont 2020. Pod vedením nizozemské LEI Wageningen UR se na jeho řešení podílí 19 subjektů, reprezentujících akademickou sféru, veřejný i privátní sektor z celkem 11 zemí. Aktivity v projektu jsou podle svého zaměření sdruženy do tří tzv. pilířů, na kterých participuje 12 pracovních skupin.   

Cílem projektu je navrhnout zdokonalení systému v oblasti produkce potravin a výživy s ohledem na zdraví lidí, životní prostředí i konkurenceschopnost podniků v Evropě.  Projekt je založen na předpokladu, že změny ve stravování Evropanů, by měly vycházet a současně by měly podporovat udržitelnost celého potravinového systému. Koncepce výzkumu se v projektu SUSFANS opírá o metriky, modely a prognostické nástroje, které mohou sloužit jako vodítko pro nastavení udržitelné výživy a zabezpečení potravin (Sustainable Food and Nutrition Security). Zvolený přístup povede k celistvé vizi toho, co znamená udržitelná výživa a udržitelná produkce potravin na evropské i globální úrovni a rovněž, jakým způsobem by mohly politiky EU v oblasti zemědělství, rybolovu, potravin a výživy přispět k této vizi s větší účinností, než je běžné v současné době. Významným prvkem v projektu SUSFANS je sběr informací od zainteresovaných subjektů na všech úrovních potravinového systému. Za tímto účelem byla založena skupina odborníků (Stakeholder Core Group), která s konsorciem konzultuje klíčová témata.

Řešitelem projektu v České republice je Státní zdravotní ústav, koordinátorem je prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Projekt SUSFANS má vlastní webové stránky www.susfans.eu, kde je již k dispozici řada dokončených výstupů. Aktuální dění v projektu je také možné sledovat prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn) nebo ve vydávaném bulletinu (http://www.susfans.eu/portfolio/newsletter-1).

Předpokládáme, že s výstupy grantu bude seznámena odborná veřejnost na samostatném semináři, ale asi až v roce 2018, před ukončením projektu v roce 2019.

J.Ruprich a Marcela Dofková
CZVP, Brno 16.11.2016

Zdroj: SZÚ