Bezpečnost potravin

JRC: Společné výzkumné středisko Evropské komise

Vydáno: 22. 2. 2006
Autor:

Přehled výzkumných aktivit JRC zaměřených na potraviny a zemědělství.

JRC (Joint Research Centre) představuje jedno z generálních ředitelství Evropské komise. Mezi klíčové oblasti zájmu JRC patří mimo jiných i problematika “Potraviny, chemické produkty a zdraví”.

Existuje 11 prioritních oblastí, na které se JRC zaměřuje. Problematika potravin a krmiv je zahrnuta v těchto prioritách JRC:

 

1.1  Potravinový řetězec

1.1.1        Bezpečnost a kvalita potravin a krmiv

– Bezpečnost potravin a kontrola kvality

– Biologická bezpečnost potravin; patogeny včetně TSE

– Bezpečnost krmiv a referenční laboratoř Společenství pro autorizaci aditiv určených do krmiv

– Certifikované referenční materiály pro bezpečnost a kvalitu potravin

 

1.1.2        Potravinový řetězec: od zemědělství po ochranu spotřebitele

– Předpovídání výtěžnosti plodin a odhady produkce

– Vysledování hospodářských zvířat

– Udržitelné zemědělství

 

1.2  Biotechnologie

1.2.1        GMO v potravinách, krmivech, semenech a životním prostředí

– Podpora S/T pro implementaci legislativy týkající se GMO

– Referenční laboratoř Společenství (SRL) pro GM potraviny a krmiva

– Certifikované referenční materiály (CRMs) GMO a bioanalýza

 

K dalším prioritám řešeným v JRC, které mohou souviset s bezpečností v rámci potravinového řetězce, patří:

 

1.3  Bezpečnost chemikálií

1.4  Příspěvek ke zdraví

2.1 Ochrana životního prostředí v Evropě (např. IPPC)

2.2 Globální změna (např. skleníkové plyny)

2.3 Energie (např. energie z obnovitelných zdrojů, systémy pro alternativní paliva–SYSAF)

4.1 Záměry v oblasti technologie (např. technologie v agro-potravinářském sektoru)

 

Příloha : Pracovní program JRC [pdf ; 705871 bytů]

 

JRC