Bezpečnost potravin

Jiří Kopáček: Konzumace mléka a mléčných výrobků má v ČR dlouholetou tradici

Vydáno: 18. 3. 2024
Autor: Potravinářská komora ČR

Foto: Shutterstock

Jiří Kopáček je předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského. Svaz je stavovskou organizací subjektů působících v mlékárenském průmyslu či s tímto sektorem bezprostředně souvisejících. Vznikl v roce 1990 a členskou základnu tvoří mlékárny, obchodní organizace, dodavatelé technologií, obalů a pomocných látek, odborné střední a vysoké školy, poradenské a servisní společnosti a individuální členové. 

„Mléčné výrobky hrají v naší výživě nezastupitelnou roli zejména pro svůj vysoký obsah živočišných bílkovin, které jsou tak důležité pro stavbu svalové hmoty, dále že jsou jedinečným zdrojem minerálních látek, zejména pak vápníku, který je potřebný pro tvorbu kostí a zubů a který v této kvalitě a množství nezískáme z žádné jiné potraviny,“ říká Jiří Kopáček.

Jak je na tom Česká republika ve spotřebě mléka a mléčných výrobků? 

Konzumace mléka a mléčných výrobků má v České republice dlouholetou tradici a naše země se také v Evropě řadí k zemím s jejich nejvyšší spotřebou. Spotřeba mléka a mléčných výrobků celkem se vyjadřuje v hodnotě tzv. mléčného ekvivalentu, ve kterém jsou jednotlivé mléčné výrobky propočítány podle množství mléka potřebného na jejich výrobu. V zemích EU je tato hodnota ve výši okolo 275 kg (mléka na osobu), my jsme v ČR dosáhli v roce 2021 výše 263 kg. Ten rozdíl oproti evropskému průměru je dán nižší spotřebou sýrů, než je obvyklé v zemích západní Evropy. Přesto je možné tuto spotřebu označit za velmi vysokou, naši slovenští sousedé ji mají například pouze na úrovni necelých 180 kg. Nicméně v roce 2022 u nás došlo k propadu na 247 kg, a to z důvodů snížené koupěschopnosti obyvatelstva v době ekonomické krize a růstu vysoké inflace, což bylo vyvoláno dopady rusko-ukrajinského konfliktu. K podobnému vývoji ale došlo i v dalších zemích. Situace za rok 2023 není zatím známá, ale předpokládáme již mírné oživení poptávky a tím i spotřeby a stejný vývoj je možné očekávat i v následujících letech. Náš český potenciál je v této chvíli na hladině okolo 265–270 kg.

Ptáte-li se na konkrétní spotřebu mléčných výrobků, tak průměrný Čech zkonzumoval v roce 2022 například 58 litrů mléka, 6,1 kg smetan, 15 kg zakysaných mléčných výrobků, 18,7 kg sýrů a tvarohů a 5,2 kg másla.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

Zdroj: Potravinářská komora ČR