Bezpečnost potravin

Jen zdravotní bezpečnost potravin a výživy nestačí, udržitelnost je stejně důležitá součást kvality

Vydáno: 22. 10. 2019
Autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

CZVP: Požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace

Nedávno proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu v praze konference s názvem „Trvale udržitelná produkce a nákup potravin pro české spotřebitele“, organizvaná Svazem obchodu a cestovního ruchu. CZVP SZÚ bylo přizváno, aby prezentovalo názor na  téma  „Požadavky na produkci potravin z hlediska dlouhodobého zdraví populace“. Východiskem pro nás byl dokončený grant EU H2020 na téma udržitelnosti, který mapoval situaci a možnosti v zemích Evropy. Není to lehké společenské téma, protože se v něm střetávají konzervativní názory s moderními, zdraví a obchod i zažité kulturní návyky populace. Snad se diskuse k tématu dala parafrázovat: jedna vlaštovka jaro nedělá, ale ledy se konečně hnuly. Že by i do Česka přicházelo jaro? Připojujeme naši prezentaci k zamyšlení. 

 

CZVP_SOCR.pdf CZVP_SOCR.pdf (1.53 MB 19.10.2019 12:55)

J.Ruprich – S. Bischofová a kol.
Brno 20.10.2019 

Zdroj: SZÚ