Bezpečnost potravin

Jedy v těle – nenápadní zabijáci

Vydáno: 4. 11. 2004
Autor:

Jde například o látku s označením PBDE, která se nachází v plastové skřínce počítačů, může se uvolňovat a prostřednictvím kůže nebo dýcháním vnikat do těla. ŽP

Nenápadně, ale zákeřně vniknou do vašeho organismu, když jíte maso z plechové konzervy, pijete vodu z olověných trubek, chodíte po starém linu, pracujete na počítači nebo čistíte saponátem sporák. Mnohé z nich se dokonce v těle zabydlí na celý život.

Toxiny a škodliviny otravují lidský organismus, ničí jeho imunitu, mohou způsobovat rakovinu, hormonální poruchy, neplodnost, aniž byste byť i jen tušili, že je v těle máte. Útočí ze všech stran. Jsou i tam, kde je vůbec nečekáte. Například osvěžovače vzduchu obsahují látky, které se uvolňují a mohou se usadit v lidském těle. To samé platí i o novinovém papíru, ve kterém se nachází rtuť.
Nepatrné množství těchto látek podle odborníků těžkosti nezpůsobuje. V malých dávkách člověk dokonce některé z nich potřebuje. Jde o těžké kovy jako zinek nebo měď. Problémy ale nastanou, když se škodlivinám vystavuje člověk delší dobu a ve větším množství.

Obavy nejsou přehnané
O tom, že nejde o žádné zveličování, se přesvědčil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Tomu v těle našli pesticidy a další látky, kterých není možné se zbavit ani po letech. Kdyby se dali testovat i jiní, zejména starší Češi, výsledky by byly velmi podobné.
Přesto úřady uklidňují, že propadat panice není na místě. Postupně se totiž odstraňují nebo alespoň omezují ty nejškodlivější látky. Do pozadí se dostávají například výrobky z PVC jako lina, obaly, hračky, které obsahují riziková změkčovadla ftaláty. Zakázané jsou některé nebezpečné pesticidy, které se používají v zemědělství. Sledují se i emise škodlivin, které vypouštějí do ovzduší průmyslové podniky.

Nové škodliviny
Na druhé straně se ale objevují jiné škodliviny, kterým se zatím velká pozornost nevěnuje. „Řada z nich se zatím vůbec nesleduje,“ upozorňuje Milan Havel z ekologické organizace Arnika. Jde například o látku s označením PBDE, která se nachází v plastové skřínce počítačů, může se uvolňovat a prostřednictvím kůže nebo dýcháním vnikat do těla.

Jsou potraviny bezpečné?
Mnoho škodlivin se do těla dostává z toho, co jíme. Stačí, když toxiny z továren proniknou do ovzduší a vody a odtud se dostanou do těl rostlin a živočichů.
Proto se v mléku, vejcích nebo rybách mohou objevit například dioxiny. Půda může být kontaminovaná těžkými kovy, které pak pronikají do ovoce nebo zeleniny. Těmto látkám se nedá zcela vyhnout, máme se proto začít bát?
Potravinářská inspekce tvrdí, že ne. „V minulém roce bylo v rámci plánované kontroly cizorodých látek odebráno 2281 vzorků na stanovení přítomnosti kontaminantů nebo pozůstatků pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu. Z celkového počtu vzorků bylo pouze u dvou a půl procenta zjištěno překročení platného limitu,“ říká Pavla Burešová z Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Pesticidy sleduje inspekce v průběhu celého roku a podle Burešové je již po několik let vše v pořádku. Například minulý rok nevyhověly z celkového počtu 316 analyzovaných vzorků ovoce, včetně sušeného ovoce a suchých skořápkových plodů, pouze dva vzorky.
Z 282 analyzovaných vzorků zeleniny, včetně mražené, nevyhověly jenom čtyři vzorky.

Existuje obrana
Jestli jste ale přesvědčeni, že nezávadnost potravin nemohou státní orgány dokonale uhlídat, o své zdraví se musíte starat sami.
Pokud k nim máte přístup, kupujte biopotraviny, u nichž je jistota, že nejsou ošetřeny chemikáliemi. Musíte ale počítat s tím, že jsou asi o čtvrtinu dražší než obyčejné potraviny.
Jezte hlavně ovoce a zeleninu, které byly vypěstovány v Česku. Omezte i polotovary nebo pochutiny, které kvůli trvanlivosti obsahují mnoho škodlivin.

***
Co a jak ničí zdraví člověka

Dioxiny – vznikají například chemickou výrobou. Prostupují do rostlin a zvířat, které jsou zdrojem potravy. Najdete je v rybách, vejcích nebo mléku. Mohou způsobit rakovinu plic a trávicího traktu. Potlačují imunitu, narušují činnost štítné žlázy.

Pesticidy – používají se v zemědělství na ničení škůdcům, kontrolují se. Mohou vyvolat alergii, bolesti hlavy nebo bolest v krku.

Benzen – vzniká při automobilovém provozu, je obsažen v čistících prostředcích i v tabáku.
Postihuje nervový systém, vyvolává záněty dýchacích cest. Může vést až k leukémii nebo rakovině plic.

Ftaláty – používají se jako změkčovadla do výrobků z PVC. Ty jsou sice už na ústupu, přesto se ftaláty mohou objevit v holínkách do deště nebo v různých plastových obalech. Ve světě je našli dokonce v kosmetice. Ftaláty mají vliv na plodnost a negativně působí i na játra.

Olovo – těžký kov. Uvolňuje se při spalování uhlí, ale i ze starých nátěrů. Poškozuje červené krvinky, ledviny, játra i cévy. Zvyšuje krevní tlak, může vést k poškození mozku.

Kadmium – těžký kov. Koncentruje se v průmyslových oblastech, proniká do potravy. Usazuje se v ledvinách, způsobuje dýchací potíže a možná i zhoubné nádory.

Pramen: publikace Víte, co jíte, pijete a dýcháte? od Růženy Šináglové a jiné zdroje.
Lidové noviny, 02. 11. 2004, Gabriela Bachárová

http://www.ekolist.cz
EkoList, 2. 11. 2004