Bezpečnost potravin

Jednotná maximální hladina reziduí pesticidů v rostlinných a živočišných výrobcích

Vydáno: 1. 5. 2004
Autor:

Zemědělský výbor EU dosáhl politické dohody, týkající se směrnice upravující maximální povolenou hladinu reziduí pesticidů ve výrobcích rostlinného a živočišného původu v rámci Evropské unie.

Zemědělský výbor EU dosáhl politické dohody, týkající se směrnice upravující maximální povolenou hladinu (MRL) reziduí pesticidů ve výrobcích rostlinného a živočišného původu v rámci Evropské unie. Směrnice povolující přechodnou fázi pro harmonizaci MRL pesticidů, která ještě musí projít druhým čtením v Evropském parlamentu, by měla vstoupit v platnost v roce 2005. Evropský komisař pro ochranu zdraví a spotřebitele David Byrne vítá dohodu s tím, že „existence harmonizované MRL v rámci EU může zvýšit důvěru ve výrobky jiných zemí tím, že spotřebitel bude vědět, že obsah reziduí pesticidů musí být stejný jako v ekvivalentních domácích produktech“. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com