Bezpečnost potravin

Jednání výboru FSA o pesticidech

Vydáno: 23. 5. 2004
Autor:

Výbor FSA se na svém zasedání ve skotském Inverness zabýval akčním plánem na minimalizaci reziduí pesticidů a chemických kontaminatů v potravinách zahrnujícím i výzkum možného "koktejlového efektu" při působení více druhů reziduí pesticidů současně.

Na veřejném zasedání Výboru FSA (britský Úřad pro bezpečnost potravin) 13. května t.r. ve skotském Inverness byl jedním z hlavních bodů jednání akční plán Výboru na minimalizaci reziduí pesticidů a chemických kontaminatů v potravinách. Hladina pesticidů v potravinách sice není v současné době považována bezpečnostní problém, ale Výbor financuje výzkum možného „koktejlového efektu“ při současném působení více různých reziduí, jehož zahájení bylo vyvoláno poukazováním na nedostatek poznatků o tomto problému. Výbor schválil další rozvoj akčního plánu a odsouhlasil potřebu hledat nové metody měření reziduí pesticidů. Nedávné případy chemické kontaminace potravin se týkaly přítomnosti dioxinů a rtuti v rybách, akrylamidu v pečených a smažených potravinách, semikarbazidu v potravinách balených do lahví a sklenic a mykotoxinů v ovsu. Výbor vzal na vědomí návrh FSA na stálou kontrolu a další výzkumy v této oblasti s tím, že vyžaduje v osmnáctiměsíčních intervalech zprávy o výsledcích činnosti. Dalšími diskutovanými tématy na zasedání byly nedostatky testů na BSE, přehled situace na poli BSE a kontaminace vajec bakteriostatiky. Dále se Výbor zabýval i informacemi o nedávném obvinění, že některé supermarkety prodávaly jako „čerstvou“ drůbež, která byla stará až 20 dní, a to po přebalení a novém označení datem spotřeby. Na základě výsledků šetření Hygienické služby a informací místních orgánů koordinujících kontrolní a servisní činnost bylo konstatováno, že pro obvinění tohoto rázu nejsou žádné důkazy. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com