Bezpečnost potravin

Ječné beta-glukany snižují cholesterol stejně jako ovesné

Vydáno: 30. 4. 2005
Autor:

Ječné beta-glukany mají podle nejnovějších výzkumů obdobné schopnosti pokud se týká snižování hladiny cholesterolu jako glukany ovesné.

V rámci nejnovější studie prováděné na University of Minnesota Medical School’s Hypertension and Cholesterol Research Clinic bylo zjištěno, že ječné beta-glukany mají obdobné schopnosti snižovat cholesterol jako glukany ovesné. Vliv extrahovaného ječného beta-glukanu na biomarkery kardiovaskulárních chorob byl sledován na skupině v zásadě zdravých, hypercholesterolemických žen a mužů. Výsledky, které byly prezentovány v dubnovém čísle časopisu Experimental Biology, ukázaly, že ječný beta-glukan nejenomže snižuje cholesterol stejně účinně jako ovesný, ale mimoto vykazuje další příznivé účinky včetně zlepšování glykemické kontroly u jedinců s metabolickým syndromem, u kterých je zvýšené riziko vzniku diabetu II. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Ječný beta-glukan dodává společnost Cargill Health & Food Technologies, která v současné době urychluje vývoj dalších nových ingrediencí pro potravinářský a nápojový průmysl, které umožní výrobu potravin vyhovujících stravovacím a nutričním doporučením Směrnic pro správné stravování Američanů, které byly vydány letos v lednu. V loňském roce bylo britskou Společnou iniciativou pro zdravotní tvrzení schváleno zdravotní tvrzení pro oves ve znění: „Začlenění ovsa jako složky do stravy s nízkým obsahem nasycených tuků a jako součásti zdravého životního stylu může napomoci snižování hladiny cholesterolu v krvi.“ Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou (49 %) úmrtí v Evropě, ročně zahubí více než 4 miliony lidí.

http://www.nutraingredients.com