Bezpečnost potravin

Je vhodné doporučit metodu Baby-led weaning k zavádění příkrmů?

Vydáno: 5. 3. 2024
Autor: Společnost pro výživu

Článek „Je vhodné doporučit metodu Baby-led weaning k zavádění příkrmů?“ publikovala Společnost pro výživu (Zpravodaj 1/2024).

Baby-led weaning (BLW) je alternativní přístup k zavádění příkrmů. V České republice je tento přístup stále málo rozšířený. Pokud se však rodiče pro BLW u svého dítěte rozhodnou, tak zdravotníci zpravidla neumí rodiče vhodně nasměrovat, zda je BLW vhodný pro jejich dítě, či nikoliv. Zdravotníci jsou obyčejně i málo informováni o možných rizicích a přínosech BLW. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními poznatky o BLW vyplývajícími z dostupných studií.

Autorky článku:
Mgr. Nikola Prokešová, Mgr. Radka Maťašovská
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno

Zdroj: Společnost pro výživu