Bezpečnost potravin

Je veganská dieta pro děti týráním?

Vydáno: 5. 3. 2018
Autor: Poradenské centrum Výživa dětí

Informace poradenského centra Výživa dětí

 

 

 

 

Dítě není malý dospělý, říká MUDr. Petr Tláskal, vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy ve Fakultní nemocnici Motol, které se zabývá problematikou výživy hospitalizovaných nebo ambulantně sledovaných dětských i dospělých pacientů…  

Rostlinná hladovka

Je veganská strava uspokojivá a dostatečná pro zdravý vývoj dítěte v mateřské škole?

„Člověk je všežravec, což samozřejmě předurčuje metabolické procesy, které v našem organismu probíhají. Rozdělení potravin podle původu má nejen význam kategorizační, ale i nutriční. Potřebné složky člověka se z rostlinných a živočišných potravin dobře doplňují. Striktně veganská strava tak některé složky výživy nedává organismu v dostatečném množství nebo kvalitě. Zastánci tohoto způsobu výživy naopak operují tím, že se snižují rizika civilizačních nemocí, které lidskou populaci ohrožují. A nyní přímo k otázce. Období růstu a vývoje dítěte, podobně jako období nemoci nebo těhotenství a podobně zvyšuje nároky na příjem některých živin. Podle Americké dietetické asociace, na kterou se často zastánci veganské výživy odvolávají, je dobře rozvržená veganská strava vhodná pro všechna věková období. Nicméně se zde dále uvádí, že v některých případech mohou pomoci k zajištění denních doporučených dávek pro jednotlivé živiny i fortifikované potraviny či potravinové doplňky. Ze svých zkušeností s výživou dětí vím, že i u dětí konzumujících živočišnou složku výživy je dobré rozvržení často problematickou záležitostí. Nedělám si tak iluze o stravě veganů. Dospělí vnáší do výživy dětí svá přesvědčení, vychází ze svých poznatků. Nicméně zvláště v dětském věku neplatí to, že by dítě bylo pouze malý dospělý. V rámci zkušeností z lékařské profese veganství v tomto věku nedoporučuji. V rámci alternativní výživy je již bezproblémové laktovegatariánství.“

Děti veganů budou malé!

Nebude bez masa a mléka dítě trpět poruchami růstu?

„Měl jsem ve své ambulanci děti, které na první pohled vypadaly dobře, byly až lehce obézní, ale když jsem se podíval na jejich věk a růstovou křivku, výrazně zaostávaly ve výšce za ostatní dětskou populací. Jídelníček dětí obsahoval velké množství jablek (energie z cukrů) a jinak byly vegany. Na základě i dalších změn v metabolismu (málo zinku, málo vitaminu B12, větší objem červených krvinek) se podařilo rodiny těchto dětí přesvědčit o potřebě doplnění výživy o mléko a vejce a převést tak děti na lakto-ovo vegetariánskou stravu. Během tří měsíců bylo patrné velké zrychlení růstu těchto dětí i zlepšení parametrů vnitřního prostředí. Děti začaly především dostávat plnohodnotnou bílkovinu a další složky výživy, které jejich organismu scházely. Opět bych rád upozornil, že praktiky veganské diety mohou být různé, pro dosažení potřebného obsahu základních složek bílkovin je nutné zajistit podávání rostlinných složek v potřebném poměru jejich většího množství.“

Zdroj: Poradenské centrum Výživa dětí

Foto: Shutterstock