Bezpečnost potravin

Je rostlinná strava východiskem z krize z nedostatku vody?

Vydáno: 14. 3. 2013
Autor: sukova1

Podle studie Stockholm International Water Institute by k zabránění hladu z nedostatku vody měly živočišné bílkoviny ve stravě lidstva v r. 2050 tvořit už jen 5 %.

Studie vědců z Stockholm International Water Institute (SIWI) (A. Jägerskog, T. Jonch Clausen:  „Feeding a Thirsty World. Challenges and Oportunities for a Water and Food Secure Future“, Report nr. 31, 2012)

dospěla k závěru, že se lidstvo na Zemi bude muset v příštích 40 letech téměř úplně přeorientovat na vegetariánskou stravu, aby se zabránilo nedostatku potravin a hladu. Podle studie by v r. 2050  měly bílkoviny z živočišných zdrojů tvořit už jen 5 %. Aktuálně tyto bílkoviny tvoří 20 % a tento podíl má klesající tendenci.

Jako důvod uvádějí výzkumníci zvyšující se nedostatek vody v některých oblastech Země.  Pokud se do r. 2050 zvýší počet obyvatel na 9 mld. a bude pokračovat současný trend přejímání „západní“ stravovacích zvyklostí, nebude dost vody pro zemědělské plochy.

Konzumace masa výrazně roste v zemích s výrazným současným rozvojem. Pro splnění takových požadavků bude zapotřebí více zemědělské plochy a vody, než na rostlinnou stravu. V současné době je pro výrobu krmiv využívána třetina ploch. Z celkového množství vody, které je k dispozici, je v současnosti 70 % využíváno v zemědělství. Situace se zásobováním vodou se ale navíc zhorší v důsledku klimatických změn.

Vedle toho je nutno snížit ztráty, k nimž dnes dochází.  Více než čtvrtina z celkového množství vody se dnes používá na produkci miliardy tun potravin, které nikdo nesní.

Food Design, 2012, č. 6, s. 47