Bezpečnost potravin

Je produkce equolu prospěšná pro zdraví?

Vydáno: 11. 5. 2011
Autor:

Práci zaměřenou na zkoumání vlivu equolu na zdraví podpořila Evropská komise prostřednictvím několika programů.

Equol je nesteroidní estrogen, který se tvoří ze sójového izoflavonu daidzein výhradně působením bakterií ve střevech. Estrogenní účinky equolu byly prvně objeveny ve 40. letech minulého století, když se ovce spásající pastviny obsahující jetel v jihozápadní Austrálii staly neplodnými. Toto “onemocnění z jetele” bylo později přisuzováno velkým množstvím formononetinu v jeteli, který se v bachoru přeměňuje na daidzein.
Daidzein, jeden z hlavních sójových izoflavonů, se nachází ve většině sójových potravin jako glykosid daidzin. Ten se po konzumaci hydrolyzuje střevními β-glykosidázami za vzniku biologicky využitelného aglykonu daidzein. Daidzein je dále metabolizován bakteriemi tlustého střeva a vzniká equol.
Equol existuje ve dvou odlišných enanciomerních formách: S-equol a R-equol. Nově se ukázalo, že střevní bakterie u lidí syntetizují z daidzeinu výhradně enanciomer S-equol. Ne všichni jedinci však produkují equol. Asi 30 % dospělé západní populace a 60 % asijské populace dokáže produkovat equol z daidzeinu. Rozdíl ve schopnosti produkovat equol mezi jednotlivými osobami se přisuzuje řadě faktorů, zejména rozdílnému složení střevní mikroflóry. Je zřejmé, že se na biotransformaci daidzeinu na equol podílejí různé bakterie v různé míře. Lactococcus garvieae, který účinně konvertuje daidzein na S-equol, byl použit k výrobě doplňku SE5-OH bohatého na equol. Také složení stravy ovlivňuje produkci equolu. Osoby s vyšším podílem sacharidů a nižším podílem tuků na celkovém energetickém příjmu mají vyšší schopnost produkovat equol. Produkci pozitivně ovlivňuje i příjem vlákniny, masa, PUFA a alkoholu. Mezi vegetariány je mnohem více producentů equolu než u nevegetariánů a jejich podíl se blíží asijské dospělé populaci. S cílem indukovat produkci equolu u dospělých, byla studována prebiotika a probitika, avšak dosud bez úspěchu.
Equol lze klasifikovat jako selektivní modulátor receptoru estrogenu. Ve srovnání s ostatními izoflavony vykazuje také in vitro silnější antioxidační účinky. Vzhledem k biologickým účinkům equolu se předpokládá, že schopnost produkovat equol je prospěšná pro zdraví, zejména pokud jde o nemoci závislé na hormonech (teorie známá jako “equol hypothesis”).
Ačkoliv některá pozorování a intervenční studie vedou k předpokladu, že schopnost produkce equolu je spojena se snížením rizika rakoviny prsu a prostaty, kardiovaskulárního onemocnění, se zlepšením zdravotního stavu kostí a snížením výskytu návalů, existují jiné studie, které uvádějí nulové nebo nežádoucí účinky. Dosud provedené studie měly určitá omezení. Aby se získal skutečný obraz o vlivu equolu na zdraví, je třeba provést dobře řízené studie.
Práci zaměřenou na zkoumání vlivu equolu na zdraví podpořila Evropská komise prostřednictvím několika programů (“Quality of Life and Management of Living Resources” a Marie-Curie Programme).

Zdroj: Proceedings of the Nutrition Society 70, 2011, č. 1, s. 10–18
Objednávka kopie článku