Bezpečnost potravin

Je nutné zesílit nasazení kontrolních a represivních orgánů, aby se předešlo poškození zdraví občanů

Vydáno: 11. 9. 2012
Autor: RNDr. Petr Nečas, předseda vlády

Tisková zpráva premiéra Petra Nečase ze dne 11.9. 2012.

Považuji vývoj situace kolem otravy metylalkoholem, o které jsem průběžně informován, za velmi vážný. Na zítřejším jednání vlády budu požadovat souhrnnou informaci od ministrů zdravotnictví, vnitra a zemědělství o opatřeních, která byla přijata k zamezení nebezpečí vzniku dalších tragických událostí.

Zodpovědné orgány státní správy musí učinit vše pro to, aby se předešlo dalším vážným poškozením zdraví občanů. A to i za využití sdělovacích prostředků a obcí při informování lidí o nebezpečí konzumace alkoholu neznámého původu.

Je nezbytně nutné zesílit nasazení všech kontrolních a represivních orgánů, které jsou k dispozici, aby byli co nejdříve odhaleni viníci této mimořádné situace. Pokud bude třeba, vznikne krátkodobě krizový štáb, který bude koordinovat postup všech zainteresovaných složek státu.

Petr Nečas, předseda vlády

Zdroj: www.vlada.cz