Bezpečnost potravin

Je libo líčko?

Vydáno: 26. 9. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25. 9. 2013.

Poslední dobou se v nabídce restaurací objevuje na jídelních lístcích v různé úpravě pozapomenutá lahůdka – hovězí líčka.

Poslední dobou se v nabídce restaurací objevuje na jídelních lístcích v různé úpravě pozapomenutá lahůdka – hovězí líčka. Je to možné? A z hovězí hlavy, když jsou lebka a mozek považovány za tzv. specifikovaný rizikový materiál, který je určen k likvidaci? Ano, je to možné.

I když jsme se na takovouto otázku již několikrát odpovídali, uvádíme následující:

Pokud je poražené zvíře, tj. kráva nebo býk, shledáno veterinárním inspektorem na jatkách zdravým a posouzené jako poživatelné bez omezení, je tedy poživatelné i maso z hlavy.  Toto maso (líčka) je možné z hlavy stanoveným způsobem vytěžit. Zásadní je, aby se nedostala mícha, nebo mozek do kontaktu s masem. Proto se po oddělení hlavy ucpává týlní otvor (foramen occipitale magnum) tedy otvor, kudy z lebky vystupuje mícha směrem do páteře a dále otvor po vstřelu omračovacím přístrojem v čelní kosti. Tím se zamezí možnosti kontaminace pracovního stolu mozkomíšním mokem a lze vytěžit oblíbená líčka. Získání líček je možné provést i tzv. ve visu, kdy nedochází k bourání hlavy na stole, ale hlava je zavěšená na háku. Jak již bylo řečeno, specifikovaný rizikový materiál tedy není celá hlava skotu, ale pouze lebka s mozkem bez svaloviny – líček.

Je tedy možné si na líčkách bez obav pochutnat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR