Bezpečnost potravin

Jak zacházet s potravinami po povodních

Vydáno: 27. 8. 2002
Autor:

povodeň 2002, informace hlavního hygienika, riziková voda, ověření studní, likvidovat potraviny kontaktované záplavovou vodou

Webové stránky Ministerstva zdravotnictví nabízejí od 22.8.2002 rady hlavního hygienika ČR Michaela Víta, jak udržet hygienu a neohrozit své zdraví po záplavách, které minulý týden postihly naší republiku. Především je nutné pečlivého a častého mytí rukou, zejména po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, než se dotýkáte obličeje, před a samozřejmě po použití WC. Lidé by měli pít jen vodu, jejíž zdravotní nezávadnost byla ověřena. Domácnosti, které mají vlastní studny, by si měly nechat udělat chemický a bakteriologický rozbor vody, a to i v případě, že jejich studna nebyla zatopena. Zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, je nutné považovat za zdravotně závadné, plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, lze využívat až po hygienické kontrole, nejdříve tři týdny po konci záplav. Lidé by neměli jíst potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem, s výjimkou konzerv, které ale musejí být před použitím očištěny a dezinfikovány. Chlazené a mražené potraviny, které roztály, je nutno zlikvidovat, stejně jako potraviny v papírovém obalu, sáčková balení koření, čaje a kávy, mouku, obiloviny, cukr, a to i když vypadají neporušeně. V případě prvních příznaků onemocnění, jako jsou teploty, bolení břicha a průjem, je nejlépe ihned kontaktovat svého lékaře. Důležité je nepodceňovat počáteční lehké příznaky.

E-mail noviny Zdravotnické listy, č. 16/02, 26.8. až 9.9. 2002