Bezpečnost potravin

Jak v horku poznat, jestli jsme dost zavodněni?

Vydáno: 27. 6. 2019
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu

Současné extrémní teploty způsobují u každého z nás vyšší ztráty tekutin. Tyto ztráty tekutin je nutno nahrazovat, aby nedocházelo k dehydrataci organismu a následným nepříznivým zdravotním projevům.

Průzkum dodržování pitného režimu na pracovištích ve Velké Británii (UK) ukázal na některé nedostatky ve spotřebě tekutin oproti doporučení, tj. významně nižší spotřebu tekutin oproti potřebě a doporučení (nízké znalosti / povědomí o významu pitného režimu).  

Doporučení z britské kampaně „udržovat moč co nejsvětlejší“ platí samozřejmě jen do určité míry, tak aby nedocházelo k nadměrnému příjmu tekutin, který může mít také nežádoucí zdravotní následky.   


Foto: Shutterstock

Podrobnější informace o zásadách správného režimu najdete v brožuře vydané Státním zdravotním ústavem Pitný režim + Jak se vyznat v balených vodách“, kterou najdete na webových stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/letaky/pitny_rezim.pdf).

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav