Bezpečnost potravin

Jak správně balit dětem svačiny?

Vydáno: 14. 9. 2017
Autor: HSHMP

Hygienici testovali hliníkové fólie používané k balení potravin.


Foto: Shutterstock

Doma připravená svačina z čerstvých a kvalitních surovin s ovocem či zeleninou se z pohledu pražských hygieniků řadí mezi ty ideální varianty svačiny pro školáky. Do čeho zabalit dětem svačinu, aby vydržela co nejdéle čerstvá? Jak svačinu zabalit a uchovávat, aby nedošlo k jejímu znehodnocení? Jednou z možností je zabalit svačinu do alobalu. Kromě toho se hliníkové fólie hojně požívají při pečení zejména v konvenčních troubách případně na grilech. I takto připravené pokrmy často konzumují děti. Proto se pražští hygienici zaměřili na testování alobalů a na skutečnost, zda u nás prodávané hliníkové fólie jsou bezpečné a také na to, zda a v jakých případech existují rizika zvýšené expozice hliníkem při konzumaci takto balených potravin či v alobalu připravovaných pokrmů. Tyto kompetence spadají Hygienické stanici hlavního města Prahy, jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s platnou legislativou a oddělení, které má tyto věci na starosti je oddělení předmětů běžného užívání (PBU). Do této oblasti patří mimo jiné právě i výrobky pro styk s potravinami, ale také kosmetické přípravky, hračky anebo výrobky pro děti do 3 let.  

Jak dopadly testy alobalu v rámci regionálního úkolu HSHMP?

„Dobrou zprávou je to, že všechny námi testované hliníkové fólie byly z hlediska legislativních požadavků bezpečné,“ uvedl Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“). Podle něj z testů, kterému byly podrobeny alobaly z čistého hliníku a alobaly ze slitiny hliníku, vyplynulo, že ke zvýšenému uvolňování hliníku může docházet v případě nevhodného použití alobalu. „Obdržené výsledky nám obecně potvrdily, že již všechny testované potraviny mají určitý přirozený obsah hliníku, a ke zvýšenému uvolňování hliníku dochází především při vyšší teplotě a také při jeho dlouhodobějším kontaktu (12 a více hodin) s kyselými a slanými potravinami. Z výsledků rovněž vyplývá, že určité rozdíly v uvolňování hliníku mohou být i mezi jednotlivými značkami alobalu přes relativně malé rozdíly v jejich prvkovém složení,“ vypočetl ředitel.  

Doporučení hygienika hlavního města Prahy pro používání alobalu v případě balení svačin
Na základě výsledku testování i obecných znalostí je možné z pohledu hygienické stanice doporučit vhodné použití alobalu v domácnosti k balení svačin, uchování potravin i použití při tepelné úpravě a to při dodržení následujících 6 zásad:

1) Rozkrájené ovoce a zeleninu nebalit do alobalu a využít raději plastovou folii nebo samostatnou plastovou krabičku.
2) Nejen vzhledem k úbytku vitaminů a mikrobiologické bezpečnosti je vhodné krájet ovoce, zeleninu a připravovat svačinu až těsně před použitím, aby doba kontaktu s obalem byla co nejkratší, pro alobal by neměla doba kontaktu překročit 4 hodiny.
3) Plátkový sýr vkládat raději do pečiva nebo ponechat v originálním obalu, případně v polyetylénovém (PE) sáčku. PVC potravinové folie nejsou v případě sýrů obsahujících tuk vhodné.
4) K přípravě svačin používat suroviny čerstvé a uchovávané v chladu podle doporučení výrobce. Nižší teplota svačiny je vhodná nejen ke zpomalení mikrobiologických procesů, ale i ke snížení uvolňování hliníku a případně i dalších látek z obalů.
5) Alobal lze bez problémů použít k zakrytí pekáče při pečení či grilování. Riziko kontaminace hliníkem takto připravované potraviny je minimální.
6) Dodržovat upozornění výrobců alobalů o nevhodnosti použití pro silně kyselé a slané potraviny obzvlášť při tepelné úpravě do alobalu zabalených kyselých a zároveň slaných potravin, např. pokrmů obsahující větší množství osolených rajčat, což může vést ke zvýšenému uvolňování hliníku.  

Jak samotné testování probíhalo?
Ke zkouškám bylo vybráno 5 druhů alobalů od dodavatelů z Německa, Rakouska, Italie, Holandska a jeden od českého dodavatele. Jak již bylo výše uvedeno, je nutné konstatovat, že všechny kontrolované alobaly splnily legislativní požadavky vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, a to na složení kovů pro hliník (minimálně 99 % Al) a jeho slitiny (pod 99 % Al). U dvou vybraných vzorků zastupujících alobaly ze slitiny hliníku (98,03 % Al) a alobaly z čistého hliníku (99,21 % Al) vyhověly testované vzorky i rezoluci Rady Evropy – Council of Europe Resolution CM/Res(2013) pro uvolňování hliníku (povolený limit pro hliník je 5 mg Al/kg simulantu nebo potraviny) do simulantů potravin, kterými byla destilovaná voda, 3% kyselina octová a 20% etanol.  

S ohledem na námi zjištěné výsledky, které mohou při nevhodném použití hliníkových fólií představovat riziko zvýšené expozice spotřebitelů hliníkem, případně dalšími prvky, které jsou součástí těchto fólií, studie bude pokračovat i v následujícím roce, kdy plánujeme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vyšetřit větší množství vzorků, zejména potravin, které za normálních a předvídatelných podmínek mohou s těmito výrobky přijít do kontaktu.

Na tomto místě se také hodí poděkovat Ing. Jitce Sosnovcové, ředitelce Státního zdravotního ústavu v Praze za její spolupráci a součinnost při řešení této problematiky.  

Jaké jsou legislativní požadavky na použití alobalu pro styk s potravinami?
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy stanovuje, že hliník a hliníkové slitiny mimo limitů přípustného obsahu jiných prvků mohou být použity pro styk s potravinami po dobu nepřesahující 4 hodiny avšak s vyloučením silně kyselých potravin (tj. pro pH 3,7 a nižší). Proto výrobci alobalu uvádí na jeho obalu upozornění, že alobal není vhodný k balení silně kyselých potravin a rovněž slaných potravin, což potvrdily i výsledky testování.  

Foto 1: Upozornění na obale alobalu

Zdroj: HSHMP

A jaká je definice alobalu? Alobal je slabá hliníková folie o tloušťce 6 – 200 µm. Pro jeho praktické vlastnosti je v domácnostech využíván k balení potravin, ale také při pečení či grilování.

Na závěr přikládáme charakterizaci rizik z dietární expozice člověka hliníkem publikované Státním zdravotním ústavem Praha CZVP Brno (czvp.szu.cz/monitor/tds11c/5CHEMON/ANORG11/AL.pdf) na základě monitoringu prováděného od roku 1997 do r. 2011 a vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), týkající se specifikace zdravotních rizik z expozice lidského organismu hliníkem (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2008.754/epdf).  

V Praze 14. září 2017 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA     
ředitel  

Použité zdroje a přílohy:
Limitní expoziční hodnota JECFA FAO/WHO pro hliník (PTWI) činí 1 mg / kg tělesné hmotnosti/ týden (WHO, TRS 940, 2006).
czvp.szu.cz/monitor/tds11c/5CHEMON/ANORG11/AL.pdf 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2008.754/epdf

 

Zdroj článku: HSHMP