Bezpečnost potravin

Jak se schvalují potraviny nového typu – postupy 2013

Vydáno: 26. 9. 2013
Autor: SZÚ

Informace Státního zdravotního ústavu ze dne 25. 9. 2013.

V poslední době se množí dotazy, jak správně a tedy i efektivně rozhodnout o tom zda je potravina, složka potravin nebo doplněk stravy považován za tzv. potravinu nového typu. Rozhodování je na první pohled jednoduché. Stačí, pokud se prokáže, že dotyčná potravina byla na trhu v zemích EU před 15.5.1997. V tom je ale také háček. Tvrzení by mělo být dokladovatelné. Přečtěte si postupy, které se při rozhodování používají.

A. Postup provozovatele potravinářského podniku (PPP) při schvalování doplňků stravy  a  potravin nového typu (PNT)

Od 15. května 1997 platí v EU nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 258/1997, které definuje, co jsou to tzv. potraviny nového typu (novel food).

K PNT patří potraviny nebo jejich složky, včetně doplňků stravy, které nebyly v ČS EU uváděny na trh ve významné míře před vydáním nařízení (15. 5. 1997) a současně se daly zařadit do skupin uváděných v uvedeném nařízení.

Nejčastějším praktickým problémem provozovatele potravinářského podniku (PPP), který chce na trh v ČR (a tím zároveň i v celé EU) uvádět nějakou potravinu nebo složku potravin, je rozhodnutí, zda je nutné žádat o předchozí schválení některým úřadem v  ČR nebo v  EU. Nejfrekventovaněji vzniká tato otázka při rozhodování, které se týká doplňků stravy. Doplněk stravy musí splňovat požadavky souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 225/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (ES) č. 1925/2006.

Provozovatel potravinářského podniku, který chce uvádět doplněk stravy na trh, zašle oznámení o uvedení doplňku stravy MZ ČR formou předložení označení výrobku v českém jazyce, a to buď písemně anebo elektronickou formou na adresu MZ ČR (Ministerstvo zdravotnictví, odbor ochrany veřejného zdraví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2).

Pravidla MZ ČR k uvádění doplňků stravy na trh  jsou dostupná na webu: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/uvedeni-doplnku-stravy-na-trh_3989_5.html

V případě, že oznámení neobsahuje všechny požadované informace, nebo označení doplňku stravy je v rozporu se souvisejícími právními předpisy, bude provozovatel potravinářského podniku vyzván k doplnění nebo opravě zaslaných údajů. Za správnost a obsah oznámení odpovídá provozovatel potravinářského podniku, který oznamuje uvedení doplňku stravy na trh.

Oznámení o notifikaci zasílá Ministerstvo zdravotnictví na Státní zdravotní ústav, který provede zanesení do Informačního systému RoHy (Registr rozhodnutí hlavního hygienika). Informační systém obsahující informace o notifikovaných výrobcích je z části přístupný veřejnosti na webových stránkách: https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/.

Odkaz na celý článek: „Jak se schvalují potraviny nového typu – postupy 2013“ (autor: Prof.MVDr.Jiří Ruprich,CSc.)

Zdroj:  SZÚ