Bezpečnost potravin

Jak omezit plýtvání potravinami na školách

Vydáno: 9. 2. 2022
Autor: Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Konference se uskuteční 16. února v prostorách Podnikatelského a inovačního centra a online.

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy si Vás dovoluje pozvat na událost Smart Food na téma Jak omezit plýtvání potravinami na školách.

Tato oborová konference se uskuteční dne 16. 2. v čase 10:00 – 13:00 v prostorách Podnikatelského a inovačního centra. Pozvánku naleznete v příloze.  

Zástupci projektu “Smart Food” představí na odborné konferenci řešení, jak u dětí a žáků z pražských základních škol změnit postoj k jídlu a odnaučit je plýtvat potravinami. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně vytváří pro žáky a učitele nové vzdělávací programy a interaktivní výuková média skrze platformu Futurebooks.  

Omezení plýtvání jídlem je i jedním z cílů nově schválené Strategie Cirkulární Praha 2030 a Pražský inovační institut představí aktivity Prahy, které k jejímu naplnění směřují. Odbornou konferenci zahájí krátký briefing pro média.  

Konference je možné se zúčastnit i online přes YouTube streaming. Odkaz na online streaming bude zaslán registrovaným zájemcům.  

Konference se koná pod záštitou Ing. PETRA HLUBUČKA, náměstka primátora HMP, a v rámci projektu Prague Smart Accelerator.  

Registrujte se zde. 

VSTUP JE  ZDARMA 

Příloha:

 

Ilustrace: Grifart