Bezpečnost potravin

Jak může hygienická stanice pomoci v oblasti pitné vody

Vydáno: 31. 7. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 30. 7. 2018.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) reaguje na časté dotazy veřejnosti, jak může HSHMP pomoci v oblasti pitné vody. Přiložená informace, která je přílohou tohoto sdělení níže jako příloha, se snaží detailně popsat vše, co potřebujete vědět o pitné vodě ve vztahu k činnosti HSHMP jakožto místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.  

V Praze 30. 7. 2018 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel 

  

Příloha

Zdroj: HSHMP

 


Foto: Shutterstock