Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Jak je to s nárůstem použití herbicidů u GM plodin? do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Jak je to s nárůstem použití herbicidů u GM plodin?

Vydáno: 2.5.2017
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace Biotrin ze dne 2. 5. 2017.Studie amerických vědců ukazuje, že nárůst použití herbicidů v posledních 25 letech byl větší u plodin, které prozatím nemají GM odrůdy. Toto zjištění je v rozporu s dlouhodobou kritikou GM plodin, která GM plodiny považuje za hlavní příčinu nárůstu používání herbicidů ve světě.

Výzkum provedli na univerzitě ve Wyomingu a zaměřili se v ní na šest zemědělsky významných plodin: kukuřici, bavlník, sóju, rýži, jarní a ozimou pšenici. V těchto plodinách byla sledována intenzita použití herbicidů i jejich akutní a chronická toxicita (hodnocená dle počtu úmrtí, resp. patologických změn u potkanů). U všech sledovaných plodin došlo v posledních 25 letech k lineárnímu nárůstu použití herbicidů (pouze u sóji nejprve použití klesalo, následně rostlo), nicméně více patrný byl nárůst u rýže a pšenic, tj. plodin, které nejsou GMO.

Výsledky zároveň ukazují, že ačkoliv celosvětově narostlo používání herbicidů, chronická toxicita se snížila u dvou ze šesti sledovaných plodin a akutní toxicita dokonce u čtyř. V posledním sledovaném roce byl např. podíl glyfosátu na celkovém množství použitých herbicidů 26 % u kukuřice, 43 % u sóji a 45 % u bavlníku, nicméně nebezpečí chronické toxicity u těchto plodin bylo vyhodnoceno na 0,1 %, 0,3 % a 3,5 %. To dokládá relativně nízkou toxicitu glyfosátu ve srovnání s jinými herbicidy.

Studie na závěr uvádí, že herbicidy se staly nedílnou součástí moderního zemědělství. Pokud bychom zcela ustoupili od jejich používání, globální pokles produkce potravin se odhaduje na 20 – 40 %.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/ncomms14865


Zdroj článku: BIOTRIN


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021