Bezpečnost potravin

IV. studentská konference: Výživa, potraviny a zdraví 2012

Vydáno: 10. 5. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Společnost pro výživu a vysoké školy v Brně pořádají 26. června 2012 v Ústavu preventivního lékařství, LF MU studentskou konferenci.

Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na této akci v Brně i na pozdější konferenci v Praze. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21.6. 2012.
Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference.
Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat do 24. 6. 2012.