Bezpečnost potravin

IV. studentská konference „Výživa, potraviny a zdraví 2012“ v Praze

Vydáno: 6. 6. 2012
Autor: berankova1

IV. studentská konference "Výživa, potraviny a zdraví 2012" proběhne v Praze 21. 6. 2012.

Konference „Výživa, potraviny a zdraví 2012“ je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.

Pořadatel: Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Termín akce: 21. 6. 2012 (9:00 – 15:00)

Místo konání: 3. lékařská fakulta UK, Praha, Syllabova posluchárna,
                      Ruská 87, 100 00 Praha 10

Další podrobnosti:
•     Pozvánka, organizační pokyny
•     Přihláška

Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 17. 6. 2012.
Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a současně roční předplatné časopisu Výživa a potraviny.
Vstup na konferenci je volný, přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu také do 17. 6. 2012.

Lékařská fakulta MU, Brno, Agronomická fakulta MENDELU v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno a Chemická fakulta VUT v Brně pořádají podobnou Studentskou konferenci také v Brně dne 26. 6. 2012.

Zdroj:  Společnost pro výživu