Bezpečnost potravin

ISP od Unilever – aditiva nebo složky nového typu

Vydáno: 1. 12. 2006
Autor:

Bílkoviny omezující vytváření ledových krystalů (ISP) od firmy Unilever mají v USA statut GRAS, v Evropě zatím není jasné, zda jde o aditiva nebo o „novel foods“.

Nizozemská společnost Unilever vstupuje na trh s bílkovinami zabraňujícími vytváření ledových krystalů (ISP, označované také jako bílkoviny proti mrznutí = AFP), které získává ze Sacharomyces cerevisiae, do nichž byl implementován gen z mořské ryby Slimule americké (Macrozoarces americanus) žijící na severozápadě Atlantického oceánu. ISP se přirozeně vytváří právě u živočichů žijících v mrazivých podmínkách a koncentruje se v plazmě a snižuje bod mrznutí v relaci k bodu tání. Znamená to, že snižují teplotu, při níž krystaly rostou a mění tak velikost a tvar vznikajících krystalů. Kromě určitých druhů ryb se ISP vyskytují i u hmyzu, želv, rostlin a bakterií. Aplikace ISP se předpokládá do mražených krémů a podobných potravin pro zabránění rekrystalizace. Podle informací Unilever existuje v séru mořských ryb snášejících mráz nejméně 12 různých ISP (separováno pomocí HPLC), z nichž jeden se hodí pro zmrazené dezerty. 
Good Humor Breyers, součást společnosti Unilever, v r. 2002 získala u americké FDA pro ISP statut GRAS pro použití ve zmrazených dezertech v množství do 0,01 %.
Unilever považuje za vhodnější postup získávání ISP z bakterií než přímo z ryb. Podle patentovaného postupu je bílkovina ISP kvasinkovými buňkami vylučována do živného média, následně jsou kvasinky odděleny filtrací a ISP je zahuštěn a přečištěn ultrafiltrací (podrobnosti v GRAS Notice No. GRN 000117). Než byl získán statut GRAS, byly již ISP do některých nových výrobků v USA (ale i v Austrálii a Novém Zélandu) aplikovány a na výrobku o tom bylo informováno v seznamu složek.
Vlastní biotechnologický postup výroby ISP vyvinula např. také společnost Ice Biotech Inc, Flamborough, Kanada, která extrahuje ISP ze stébel ozimé pšenice, takže to má proti metodě společnosti Unilever výhodu, že je to jednoznačně kvalifikováno jako přírodní složka.
Společnost A/F Protein Inf., Waltham, USA, využívá postup rekombinace DNA z arktických ryb. Tyto ISP jsou rovněž označovány jako přírodní složka.
V Evropě je zatím se schvalováním problém. Podle názoru Evropské komise jsou ISP aditivem, nikoli složkou nového typu, jak to původně vyhodnotil britský poradní výbor ACNFP. Pokud budou ISP posuzovány jako aditiva, použije se jiná procedura než pro „novel foods“. Bezpečnost nebude hodnotit ACNFP, ale úřad EFSA. Diskuse na toto téma pokračují.