Bezpečnost potravin

Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás

Vydáno: 11. 5. 2022
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Dne 10. května 2022 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Prostřednictvím výstavy ÚKZÚZ informuje veřejnost o známých i méně známých příkladech invazí na náš kontinent a o možnostech, jak se jim bránit.

Panelová výstava je umístěna na střešní terase Národního zemědělského muzea v Praze až do 3. července 2022.

Výstava ÚKZÚZ si klade za cíl seznámit veřejnost s významem zdraví rostlin v současnosti, vlivu globalizace světového obchodu a klimatických změn, které s sebou nesou mnohem příznivější podmínky pro zavlékání, šíření a usídlení chorob a škůdců rostlin v nových oblastech, a o možnostech, jak zabránit jejich usídlení v Evropě, potažmo v České republice.    
 
Stále častěji se stává, že kamiony, letadla nebo lodě převážejí mezi kontinenty a státy nejen zboží, ale jako černé pasažéry rovněž nové škůdce a původce chorob rostlin – invazní škodlivé organismy.  

Tyto mohou v případě zavlečení na nové území způsobit významné ekonomické ztráty. Nepůvodní druhy mnohdy nemají v novém prostředí přirozené nepřátele, rychle se přizpůsobí a často vytlačují druhy původní. Kromě škod na zemědělské a lesnické produkci tak mohou invazní škůdci a patogeny rostlin vážně narušit biologickou rozmanitost, tedy biodiverzitu v Evropě.  

„V boji proti invazním druhům je důležitá součinnost zemědělského resortu a resortu životního prostředí. Invazní škůdci a choroby rostlin totiž kromě přímých škod na výnosech zemědělských kultur vážně narušují biodiverzitu a vytlačují původní druhy. Jsem rád, že odborníci z obou resortů na řešení této problematiky spolupracují a věřím, že jejich spolupráce bude úspěšně pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

ÚKZÚZ jako národní organizace ochrany rostlin v České republice provádí rostlinolékařské kontroly zásilek rostlin dovážených ze třetích zemí, odborné šetření před vývozy rostlin do třetích zemí, aktivně zjišťuje případnou přítomnost nových patogenů a škůdců a monitoruje výskyt hospodářsky významných chorob a škůdců rostlin na území České republiky.  

V posledních letech ÚKZÚZ zachytil při kontrolách dovozů rostlin ze třetích zemí mnoho původců chorob a rovněž škůdců. Příkladem může být několik záchytů viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, exotické parazitické rzi, ve dvou případech obávaného invazního háďátka borovicového a řadu záchytů různých karanténních druhů hmyzu v dováženém dřevu, dřevěných transportních obalech a také v zelenině a ovoci. 

V současnosti ÚKZÚZ řeší vymýcení tří ohnisek výskytu obávané karanténní choroby – fytoplazmového zlatého žloutnutí révy, přenášené invazním křískem révovým nedávno rozšířeným na jižní Moravu. ÚKZÚZ rovněž přijal opatření k zabránění zavlékání a šíření nepůvodního viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete, který se k nám dostával s dováženým osivem rajčete a papriky z Asie.  

Výstavou tak ÚKZÚZ představuje veřejnosti řadu nepůvodních invazních druhů hmyzu zavlečených do Evropy, kteří napadají stromy a keře v našich lesích, parcích a zahradách. Postižené dřeviny již často nelze vyléčit. Neopomíná ani roli veřejnosti, kterou vyzývá ke spolupráci při odhalování škůdců a chorob kolem nás v aktivitě ZAPOJTE SE!  

O tom, že téma zdraví rostlin nabývá stále více na významu svědčí letošní vyhlášení Mezinárodního dne zdraví rostlin, který připadá na 12. květen,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka. „Navazuje na Mezinárodní rok zdraví rostlin, jehož cílem bylo šířit povědomí veřejnosti o rostlinolékařství, jeho významu i rizicích, která představují škůdci a choroby rostlin,“ dodal.  

Prohlídku panelové výstavy je možné spojit s prohlídkou výstavy Lékaři rostlin, která je umístěna též v prostorách NZM, a končí 29. května 2022. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, tel. 737 267 642

 

Zdroj: ÚKZÚZ