Bezpečnost potravin

Internetový bulletin Svět biotechnologií – 7/2011

Vydáno: 23. 8. 2011
Autor: MZe

Internetový bulletin Svět biotechnologií

Biotechnologie – jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i dalších odvětvích. Internetový bulletin SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ si klade za cíl přinášet aktuální informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván měsíčně a distribuován zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků i laiků.

Zavlečená nákaza

Z historie víme, že z Evropy do USA se přesunulo mnoho občanů, kultura, tradice, atd., ale také ne vždy vítané záležitosti. Pomineme choroby v době „kolonizace Indiánů“ a připomeneme si malou můrku Ostrinia nubialis množící se v kukuřici.

Američané ji z „vděčnosti“ dodavateli nazvali „Evropský kukuřičný vrták“ – European corn borer. Nyní se zdá, že následuje další nebezpečná nákaza – zpřísnění regulace transgenních plodin po evropském vzoru. Tento záměr Úřadu pro ochranu prostředí (EPA) vyvolal protestní akci amerických vědců.

Zaslali třístránkový dopis, který podepsali mj. nositelé Nobelovy ceny James Watson a Gunter Blober. Praví se v něm, že „ úřad se odchyluje od regulačního postupu založeného na vědě a sestupuje na dráhu takového, který je založen na kontroversním evropském principu předběžné opatrnosti.

Zejména je problematické, že se má vztahovat na rezistenci k virům, kterou v roce 1994 EPA přesunula do kompetence Ministerstva zemědělství (USDA) a to ji patřičně ošetřilo v Inspekční službě pro živočichy a rostliny (APHIS). Podle konceptu chce EPA požadovat údaje z dalších oblastí pokrývaných APHIS bez jakékoli opory ve faktech nebo zkušenostech. Nejvíce je znepokojující, že chce rozšířit regulace na oblasti, které po léta nepřinášely problémy, jako např. přenos genů z rostlin na půdní mikroorganismy.“

Celý článek a další informace z oblasti biotechnologií můžete najít na webových stránkách Biotrin.cz
www.biotrin.cz.

Svět biotechnologií, IV. ročník/červenec/2011 (153 kB)