Bezpečnost potravin

Integrovaná ochrana při pěstování brambor

Vydáno: 18. 12. 2019
Autor: ÚKZÚZ

Odborný seminář se bude konat 30. 1. 2020 v Brně.

IOR 2020

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Vás zve na odborný seminář

INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 
 30. ledna 2020 – BRNO

Univerzitní kampus Bohunice (8:00 – 15:00) 

Na dodržování zásad integrované ochrany rostlin (IOR) je kladen stále větší důraz. Stupňující se požadavky na správnou zemědělskou praxi vychází z narůstajícího zájmu společnosti o udržitelný rozvoj.

ÚKZÚZ již tradičně pořádá odborné semináře IOR při pěstování hlavních zemědělských plodin. V minulých letech jsme se věnovali obilninám, kukuřici a řepce, a tentokrát se zaměříme na brambory.

V současné době je Českým bramborářským svazem, ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a ÚKZÚZ, připravován program kvality QCZ pro brambory, který ve své pěstitelské části obsahuje i prvky IOR. Na semináři bude kromě programu QCZ pro konzumní brambory představena i moderní integrovaná technologie pěstování brambor, problematika volby odrůd, kvality a zdravotního stavu sadby, novinky v IOR proti jednotlivým škodlivým organismům či výsledky monitoringu. Součástí programu budou i příklady z praxe.

Seminář je určen zemědělcům, pracovníkům státní správy i dalším zájemcům, a je pořádán ve spolupráci s Českým bramborářským svazem za účasti zástupců Výzkumného ústavu bramborářského a Ministerstva zemědělství ČR. 

Akce je bez registračního poplatku. 

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře do 17. 1. 2020. 

 

Zdroj: ÚKZÚZ