Bezpečnost potravin

Instrukce pro přípravu kojenecké stravy ve Finsku

Vydáno: 11. 5. 2005
Autor:

Ve Finsku bude třeba uvádět na obalu výrobků pro kojence doporučení pro přípravu jako prevenci onemocnění vyvolaného Enterobacter sakazaki.

Národní úřad pro potraviny ve Finsku vydal, jako důsledek úmrtí kojence na Enterobacter sakazaki, instrukce, jak připravovat kojeneckou stravu. Tato doporučení mají být uváděna na obale výrobků s počáteční kojeneckou výživou:

         Připravujete kojeneckou stravu pro každé krmení zvlášť a dodržujte dávkování podle návodu.

         K přípravě použijte čistou převařenou a ochlazenou vodu, kojenecké láhve vždy myjte a vyvařujte (od vyvařování lze upustit, jakmile dítě začně konzumovat i jinou stravu).

         Nepřipravujte kojeneckou stravu ve velkém teple.

         Nespotřebovanou připravenou stravu zlikvidujte.

Podle Úřadu je riziko onemocnění zdravých novorozenců velmi nízké, ale ohroženější jsou předčasně narozené děti. Ve Finsku se v r. 2004 nevyskytl žádný případ, horší situace je ve Francii.

 

EU Food Law, 2005, č. 207, s. 8

 

Dříve publikované příspěvky:

Meningitida ze sušené kojenecké výživy

Rizika spojená s kojeneckým sušeným mlékem

V potravinářských provozech byl zjištěn Enterobacter sakazakii nebezpečný pro kojence

Enterobacter sakazakii identifikován v kojenecké výživě

Dětská výživa původcem onemocnění ve Francii