Bezpečnost potravin

Inspektoři SZPI udělali kvůli nebezpečnému metylalkoholu 28 457 kontrol

Vydáno: 24. 10. 2012
Autor: MZe

Tisková zpráva MZe ze dne 24. 10. 2010.

Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce udělali do 21. října 28 457 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.

Celkový počet provedených kontrol: 28 457

Celkem odebráno vzorků: 732

Výsledky analýz

602 vzorků vyhovujících

33 nevyhovujících vzorků, z toho:

23 vzorků nevyhovělo požadavku na metanol

18 vzorků nevyhovělo na 2-propanol

4 vzorky nevyhověly na bitrex

1 vzorek nevyhověl na terciální butanol

U řady vzorků bylo zjištěno porušení více parametrů najednou (např. metanol a bitrex).

Detekované hodnoty metanolu nemohou akutně ohrozit lidské zdraví.

Zjištění denaturačních činidel bitrexu a 2-propanolu znamená důkaz použití denaturovaného lihu pro výrobu lihovin. Tyto látky se přirozeně nevyskytují v lihu zemědělského původu, jsou přidávány pro účely zdenaturování.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj:  eAGRI