Bezpečnost potravin

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 27 089 kontrol

Vydáno: 16. 10. 2012
Autor: MZe ČR

Tisková zpráva MZe ze dne 16.10.2012

Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce vykonali do 14. října 27 089 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.

Celkový počet provedených kontrol: 27 089

Celkem odebráno vzorků: 664

Výsledky analýz: 573 vzorků vyhovujících, 29 nevyhovujících vzorků

20 vzorků nevyhovělo na metanol, naměřené hodnoty nemohly akutně ohrozit lidské zdraví

17 vzorků nevyhovělo na 2-propanol

4 vzorky nevyhověly na bitrex

1 vzorek nevyhověl na terciální butanol

U řady vzorků bylo zjištěno porušení více parametrů najednou (např. metanol a bitrex).

Zjištění denaturačních činidel bitrexu a 2-propanolu znamená  důkaz o použití denaturovaného lihu pro výrobu lihovin. Tyto látky se přirozeně nevyskytují v lihu zemědělského původu, jsou přidávány pro účely zdenaturování.

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe

MZe ČR