Bezpečnost potravin

Inspektoři SZPI provedli kvůli nebezpečnému metylalkoholu 25 157 kontrol

Vydáno: 8. 10. 2012
Autor: MZe ČR

Tisková zpráva MZe ze dne 8.10.2012

Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce už vykonali 25 157 kontrol v prodejnách, u výrobců i v místech, kde se čepují rozlévané lihoviny.

Celkový počet provedených kontrol: 25 157

Celkem odebráno vzorků: 609

Výsledky analýz: 489 vzorků vyhovujících, 25 nevyhovujících vzorků

18 vzorků nevyhovělo na metanol, naměřené hodnoty nemohly akutně ohrozit lidské zdraví

15 vzorků nevyhovělo na 2-propanol

4 vzorky nevyhověly na bitrex

1 vzorek nevyhověl na terciální butanol

U řady vzorků bylo zjištěno porušení více parametrů najednou (např. metanol a bitrex).

Zjištění denaturačních činidel bitrexu a 2-propanolu znamená  důkaz o použití denaturovaného lihu pro výrobu lihovin. Tyto látky se přirozeně nevyskytují v lihu zemědělského původu, jsou přidávány pro účely zdenaturování.

V prvním říjnovém týdnu provedli inspektoři SZPI 3 600 kontrol, při kterých odebrali 57 vzorků. Podle analýz byly všechny vzorky vyhovující.

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe

MZe ČR