Bezpečnost potravin

Inspektoři SVS objevili v asijské restauraci v Praze 8 více něž 200 kg masa neznámého původu

Vydáno: 18. 10. 2022
Autor: SVS

Výsledek kontroly SVS

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v Praze provedli na základě podnětu Hygienické stanice hl. m. Prahy kontrolu asijské restaurace v Praze 8. V prostorách podniku odhalili přes 200 kg různých druhů masa neznámého původu.

Jednalo se o chlazené a mražené maso – vepřové, kuřecí, hovězí a telecí – celkem 219 kg. Masu chybělo jakékoliv označení. Nebylo tak možné potraviny spárovat s předloženými průvodními doklady. Vzhledem k popsané situaci veterinární inspektoři označili maso jako potravinu neznámého původu, která může být potenciálně zdravotně závadná. Veškeré maso nezákonně uváděné na trh na místě znehodnotili a nařídili jeho neškodnou likvidaci v asanačním podniku. S provozovatelem restaurace bude zahájeno správní řízení o přestupku. Za zjištěná porušení umožňuje legislativa uložit pokutu až do výše 50 milionů Kč.  

Mražené maso

Různé druhy masa

Zdroj: SVS