Bezpečnost potravin

Inspekce zjistila další nebezpečné a klamavě označené masné výrobky

Vydáno: 25. 10. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 24. 10. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na zjištění potraviny nebezpečné pro osoby s alergií na sóju – Best paštika s kachním masem na víně v balení 120 gramů a s označením doby minimální trvanlivosti do 22. 12. 2013, dovozce a distributor: Laska Dalboss, spol. s r. o., Wichterlova 2372/10, Praha, země původu: Polsko. U předmětné šarže potraviny laboratorní analýza prokázala přítomnost alergenu sójová bílkovina, přičemž tato skutečnost nebyla uvedena na obalu. Jedná se proto o potravinu nebezpečnou pro osoby s alergií na sóju podle nařízení (ES) 178/2002 Sb. Produkt byl uváděn do oběhu v provozovně Thi Minh Nguyet Tran, Masarykovo náměstí 62 v Brodku u Přerova.
Dále inspekce zjistila nevyhovující šarži potraviny Morliny drůbeží hamburger – drůbeží, smažený v balení 250 g a s označením data použitelnosti do 25. 10. 2013, výrobce: Animex Foods Spólka, S.K.A., Morliny 15, 14-100 Ostróda, ul Drobiarska 4, 45-410, Opole, Polsko. Laboratorní analýza u předmětné šarže potraviny prokázala přítomnost nedeklarované přídatné látky polyfosfát (P205) v množství 1107 mg/kg. Příslušné právní normy jasně stanovují, že přítomnost veškerých přídatných látek musí být uvedena na obalu potraviny a jejich neuvedení je možné hodnotit jako klamání spotřebitele. Uvedený výrobek uváděla do oběhu ve svých provozovnách společnost NORMA, k.s., vzorek SZPI odebrala v provozovně společnosti Na Dlouhých 51 v Plzni. Inspekce prostřednictvím uloženého opatření obchodníkovi nařídila stáhnout závadnou šarži ze své tržní sítě.
Množství spotřebitelských balení, které byly takto uváděny do oběhu, je předmětem dalšího šetření. S kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.
V rámci plošné akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti a jakosti masných výrobků, kterou dozorovým orgánům v gesci Ministerstva zemědělství nařídil ministr Miroslav Toman, dosud zjistila SZPI 8 šarží potravin v kategorii nebezpečné nebo klamavě označené (též viz tiskové zprávy z 16. a 18. 10. 2013) a dalších 33 šarží potravin s jinými typy porušení právních předpisů – např. skladování potravin při nevyhovující teplotě, chybějící označení v českém jazyce, nebo potraviny deformované a s porušeným obalem.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI