Bezpečnost potravin

Inspekce zadržela zásilku chilli papriček s pesticidy

Vydáno: 22. 9. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 9. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně nevpustila na trh zásilku nevyhovující potraviny „Chilli papričky“ (Red Chilly, balení 1023 g) o celkové hmotnosti 385 kg. Laboratorní analýza SZPI prokázala přítomnost nadlimitního množství pesticidů chlorfenapyr a profenofos, které mají nepříznivý vliv na zdraví spotřebitele.
Na základě uvedených skutečností nebyla předmětná zásilka pro společnost Potravina Asia s.r.o. se sídlem Olomoucká 1184/65, Brno, vpuštěna na český trh a spotřebitelé tak nebyli vystaveni riziku. Odesílatelem zásilky byla dle průvodní dokumentace společnost Cong Ty Tnhh Van Tai Thuong Mai Va Dich Vu Hoi Nguyen, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Inspekce přistoupila ke kontrole mimo jiné z důvodu podezření, že odesílatel neuvedl pravdivou informaci o původu potraviny. Potravina byla v průvodní dokumentaci označena původem z Laosu, ovšem na přepravním obalu bylo uvedeno „Vietnamese“. Tento nesoulad vyvolal  podezření, že se odesílatel snažil vyhnout zesílené úřední kontrole, kterou zatím příslušné právní předpisy nepožadují v případě dovozu chilli papriček z Laosu.
 
Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – zástupce tiskového mluvčího, tel.: +420 547 426 613
Zdroj: SZPI