Bezpečnost potravin

Inspekce vyhlásila mimořádnou kontrolu čerstvé zeleniny původem ze Španělska

Vydáno: 30. 5. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27.5.2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v těchto dnech ostražitě sleduje situaci na trhu s potravinami, a to v souvislosti s onemocněním způsobeným toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli ve Spolkové republice Německo, jehož původcem jsou pravděpodobně salátové okurky původem ze Španělska.
Poslední zprávy získané prostřednictvím systému Rychlého varování pro potraviny a krmiva uvádějí, že kontaminované okurky, u nichž byl potvrzen výskyt této bakterie, nebyly z Německa reexportovány na území ČR.
Nejnovější informace má SZPI k dispozici z audiokonference DG SANCO. Podle hlášení aktuální epidemiologické situace se počty nemocných v jednotlivých zemích EU stále upřesňují. Průměrný věk nemocných je 40 let, u dětí a seniorů je výskyt onemocnění nízký. V ČR doposud nebyl zaznamenán ani jeden případ onemocnění způsobeného toxinem produkovaným bakterií Escherichia coli.
Vzhledem k závažnosti celé kauzy SZPI zahájila v rámci předběžné opatrnosti intenzivní monitoring předmětných potravin (salátových okurek a případně namátkově i další zeleniny původem ze Španělska) v obchodní síti. Zjistí-li inspekce takové produkty, provede odběr vzorků a následně jejich laboratorní analýzu. Inspektoři SZPI provádějí kontrolu v obchodní síti v rámci celé ČR.
Podle nových výsledků testování na zdroj nákazy zůstávají zatím potvrzené dva pozitivní výsledky u španělských okurek. Podezření trvá u okurek nizozemských a dánských. Další výsledky se očekávají v pondělí. Zástupci Španělska oznámili, že na svém území žádné průjmové onemocnění tohoto typu neevidují.
Na základě posledních informací v současné chvíli většina velkých obchodních řetězců na našem území preventivně stahuje danou komoditu (okurky ze Španělska) ze svých provozů. SZPI situaci u všech řetězců a velkoobchodů dále bedlivě sleduje a prověřuje.
Jakékoli důležité informace v souvislosti s tímto případem jsou nadále standardně předávány systémem Rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
Potravinářská inspekce je připravena v případě jakéhokoli ohrožení spotřebitelů ČR okamžitě zasáhnout a informovat veřejnost.  
Při nákupu zeleniny či ovoce platí: Nabízená zelenina musí být čerstvého vzhledu, není zavadlá, plody nejsou poškozené, nahnilé či naplesnivělé, jsou celé a zdravé. Není dovolen prodej necelistvých plodů ani jiných konzumních částí (tzv. výkroje a podobné způsoby  odstraňování napadených částí).  Samozřejmostí by mělo být řádné omytí zeleniny tekoucí pitnou vodou před vlastní konzumací!
Zpracoval: Michal Spáčil, oddělení komunikace
27. 5. 2011