Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela tři provozovny pro výskyt hlodavců

Vydáno: 24. 3. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 21.3. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela prodejnu společnosti Penny Market s.r.o. na ulici Husova č.p. 241 v Domažlicích pro mnohačetná porušení hygienických předpisů. Při kontrole ze dne 19. března 2013 zde inspekce zjistila značné množství myších exkrementů, požeru potravin a dalších stop přítomnosti hlodavců v prodejně i zázemí. SZPI zaznamenala myší exkrementy a požer potravin i na zboží, které prodejce v regálech nabízel spotřebitelům. Jednalo se zejména o cukrářské výrobky a polotovary. Inspekce dále konstatovala, že prodejna není řádně zajištěna proti pronikání škůdců z vnějšího prostředí a prodejcem přijatá opatření na redukci škůdců jsou zcela nedostatečná. Pro uvedená zjištění SZPI neprodleně uložila zákaz na užívání prostor, dále provozovateli uložila opatření, aby stav prodejny uvedl do souladu s právními předpisy a zároveň zakázala uvádět do oběhu veškeré potraviny se stopami přítomnosti hlodavců. Provozovatel ve spolupráci s deratizační a úklidovou firmou zjištěné nedostatky následující den odstranil a inspekce proto při opakované kontrole dne 20. března zákaz uvolnila.
Další případ rozsáhlého porušení hygienických předpisů SZPI zjistila v prodejně Petr Kořínek v ulici Žitná č.p. 156/7 v Prostějově. Při kontrole ze dne 19. března zde inspekce zjistila stopy přítomnosti hlodavců – zejména myší exkrementy a požer potravin – ve všech prostorách provozovny včetně regálů s nebaleným pečivem. Inspekce konstatovala, že v provozovně nejsou zajištěny hygienické podmínky pro uvádění potravin na trh, neprodleně uložila zákaz užívání prostor. Dále nařídila odstranění zjištěných pochybení a uložila zákaz uvádět do oběhu potraviny se stopami přítomnosti škůdců. Provozovatel následně nedostatky odstranil a SZPI dnes 21. března zákaz užívání prostor uvolnila.
V pátek 15. března inspekce pro rozsáhlý výskyt stop přítomnosti hlodavců v prodejně i na vystaveném zboží uzavřela provozovnu Pekárna Ječmínek ve vestibulu stanice metra Luka v Praze 5, dříve zveřejněné podrobnosti k tomuto případu naleznete ZDE. Po opakovaných kontrolách pražský inspektorát SZPI konstatoval odstranění nedostatků a dne 20. března v odpoledních hodinách zákaz uvolnil.
S uvedenými provozovateli inspekce zahájí správní řízení pro porušení právních předpisů.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI