Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela Tesco v Boskovicích, zjistila hlodavce v prodejně i zázemí

Vydáno: 2. 8. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 2. 8. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila závažné porušení hygienických předpisů v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s. na ulici Chrudichromská číslo 1352/7 v Boskovicích a při kontrole dne 1. 8. 2013 zde uložila zákaz užívání prostor pro uvádění potravin do oběhu. V zázemí provozovny – ve skladu potravin – bylo zjištěno velké množství exkrementů hlodavců a to zejména pod paletami, kolem zdí a u rampy. Patrný byl také požer nástrah. Živou vitální myš inspekce zaznamenala na prodejní ploše v úseku prodeje mouky.
Přítomnost hlodavců v prodejně potravin i zázemí je v rozporu s hygienickými předpisy a Nařízením (ES) 852/2004. Prostory provozovny nesplňovaly podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin. Po uzavření pobočky provozovatel v souladu s uloženým opatřením zahájil komplexní úklid prodejny včetně regálů a odstranění poškozeného zboží. Specializovaná firma rovněž zahájila deratizační práce. Uložený zákaz bude uvolněn, až provozovatel prokáže, že odstranil všechny zjištěné nedostatky. S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.

V letošním roce SZPI uložila zákaz užívání prostor z důvodu přítomnosti škůdců už ve 14 prodejnách potravin. Výskyt škůdců v potravinářských provozech představuje riziko pro lidské zdraví zejména proto, že hlodavci mohou přenášet závažná onemocnění.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI