Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela prodejnu Interspar ve Zlíně

Vydáno: 15. 5. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 15. 5. 2013.

Z důvodu rozsáhlého a závažného porušení hygienických předpisů Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor v provozovně společnosti SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. na adrese Náves 671, 76001 Zlín – Prštné. Při kontrole dne 14. 5. 2013 zde inspekce zjistila celkem pět ohnisek výskytu škůdců, čtyři na prodejní ploše a jedno v zázemí prodejny. Stopy činnosti hlodavců – zejména myší exkrementy a potraviny s myším požerem – byly kontrolou zaznamenány v regálech se slaným pečivem, moukou, těstovinami a v sekci se zdravou výživou, bio a dia potravinami. Cukrovinky s viditelným myším požerem inspekce zjistila v  koši s vyřazenými a prošlými potravinami, dále inspektoři zjistili stopy trusu na paletách a u stěn ve skladu se suchými potravinami.
SZPI konstatovala porušení nařízení (ES) 852/2004 zejména tím, že provozovatel potravinářského podniku nezajistil dodržování správné hygienické praxe včetně ochrany potravin před kontaminací a tím, že provozovatel přijal zcela nedostatečná opatření na regulaci škůdců. Inspekce proto na místě obchodníkovi uložila zákaz užívání prostor a zároveň nařídila stažení všech potravin, u kterých hrozí riziko kontaminace z důvodu přítomnosti škůdců. Zároveň SZPI provozovateli nařídila, aby neprodleně provedl deratizaci všech postižených prostor a zajistil úklid prodejny i zázemí.
Po kontrole splnění všech uložených opatření inspekce dnes zákaz užívání prostor v předmětné prodejně uvolnila. Pro uvedená porušená právních předpisů SZPI s provozovatelem zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI