Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela pekárnu v Mostě pro nevyhovující hygienické podmínky

Vydáno: 22. 8. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 22. 8. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) během kontroly dne 19. 8. 2013 zjistila závažné nedostatky v hygienických podmínkách v provozovně pekárny Petr Süsser, Lipová 806/10, 43401 Most a provozovnu neprodleně uzavřela. Nedostatky SZPI zjistila ve výrobní i prodejní části provozovny. Prostory provozovny nebyly udržovány v řádném stavu a bylo zřejmé i zanedbání provádění řádného úklidu prostor a čištění používaných zařízení. Kromě těchto nedostatků zjistila inspekce v provozovně nežádoucí výskyt hmyzu a v zázemí provozovny i výskyt hlodavců. Některé suroviny používané pro výrobu byly skladovány v nevhodných hygienických nebo teplotních podmínkách a některé i bez řádného označení umožňující jejich identifikaci či zjištění data minimální trvanlivosti.
Na základě těchto zjištění byl podle zákona č. 146/2002 Sb., o SZPI, ve znění pozdějších předpisů, uložen zákaz užívání prostor pro výrobu potravin a prostor pro jejich uvádění do oběhu. Vedle celkového úklidu musel provozovatel prověřit veškeré neoznačené suroviny ve výrobně a ve skladu a vyřadit ty, které nelze řádně identifikovat. Provozovateli byl uložen zákaz uvádění do oběhu (zpracování) suroviny, u které došlo k nedodržení chladícího řetězce. Následná kontrola dne 21. 8. 2013 konstatovala, že důvody k uzavření byly odstraněny a bylo možné opětovně povolit užívání prostor pro výrobu a prodej potravin. S provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Martin Štoll

Zdroj: SZPI