Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela pekárnu v Mohelnici

Vydáno: 7. 7. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 5. 7. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila z důvodu závažného a opakovaného porušení hygienických předpisů zákaz užívání prostor v provozovně společnosti RAŠNEROVA PEKÁRNA s.r.o. v Mohelnici na Okružní ulici 179/25. Při kontrole dne 3. 7. zde inspekce zjistila mnohačetné stopy přítomnosti hlodavců a nařídila provozovateli neprodleně uvedená porušení hygienických přepisů odstranit a provést důkladnou deratizaci a sanitaci. Následná kontrola SZPI dne 4. 7. však zjistila, že neakceptovatelný stav v oblasti hygieny provozu trvá a proto inspekce na místě uložila zákaz užívání prostor pro provoz potravinářského podniku. Ten potrvá až do odstranění zjištěných nedostatků, což SZPI prověří následnou kontrolou. Konkrétně byl kontrolou 4. 7. v provozovně zjištěn výskyt živého hlodavce ve výrobní hale, mnohačetný výskyt stop přítomnosti hlodavců, zejména trusu v prostorách výroby pečiva a u výrobních zařízení, v blízkosti uskladněných surovin k výrobě potravin a u skladovaného nebaleného pečiva. Dále inspekce zjistila výskyt lezoucího a létajícího hmyzu v různých vývojových stadiích, zejména larev, molů a potemníků.
S provozovatelem SZPI zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj: SZPI