Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela neregistrovaný sklad s potravinami a lihovinami

Vydáno: 10. 10. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 10. 10. 2012.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uložila zákaz užívání prostor pro provoz potravinářského podniku ve velkoobchodu Otakar Belák se sídlem na ulici Smetanova 771 ve Valašských Kloboukách. Kontrola se uskutečnila dne 6. října ve večerních hodinách na žádost Policie České republiky ve Zlíně, která u podnikatele zabavila větší množství kolkovaných i nekolkovaných lihovin. Inspekce na místě zjistila, že provozovatel skladuje potraviny ve zcela nevyhovujících hygienických podmínkách. Viditelně neudržované prostory se vyznačovaly vysokou prašností, opadávající omítkou ze stropu i stěn a provozovatel zde společně s potravinami skladoval i pneumatiky, autodíly a nábytek. Absence klimatizace navíc zboží vystavovala venkovnímu kolísání teploty.
Dále SZPI uložila zákaz uvádět do oběhu 9 180 kusů vajec, protože provozovatel neprokázal jejich původ předložením nabývacích dokladů. Nebylo tak možné ověřit, zda vejce nejsou skladována po uplynutí doby použitelnosti. Provozovatel rovněž porušil ustanovení zákona o potravinách tím, že svou činnost neregistroval u SZPI, přestože se evidentně zabýval obchodováním s potravinami.
Pro uvedené prohřešky bude s provozovatelem zahájeno správní řízení.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 


Zdroj:  SZPI