Bezpečnost potravin

Inspekce uzavřela devastovaný sklad se 380 tunami cukru pro výrobu nápojů

Vydáno: 18. 7. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 17. 7. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela sklad se surovinami pro výrobu potravin, který provozuje společnosti VUC Services s.r.o., protože na místě panovaly zcela nevyhovující hygienické podmínky. Při kontrole uvedeného provozu ve Zvoleněvsi na Kladensku inspekce dne 16. července 2013 zjistila, že desítky palet cukru ve vacích jsou vystaveny riziku kontaminace z vnějšího prostředí. Sklad měl celkově devastovaný charakter, který se vyznačoval všudypřítomnými nečistotami, plísní na stěnách, podmáčenou podlahou včetně kaluží a množstvím předmětů nesouvisejících se skladováním potravin. Surovina byla určena pro výrobu nealkoholických i alkoholických nápojů. Celkem zde provozovatel uskladnil 350 tun cukru a 30 tun fruktózy v přibližné hodnotě 4 miliony korun.
Na základě uvedených skutečností SZPI neprodleně uložila zákaz užívání prostor, protože provozovatel mnohačetně porušil nařízení (ES) 852/2004 o hygieně potravin. Inspekce se společností VUC Services spol. s r.o. zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI