Bezpečnost potravin

Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách

Vydáno: 28. 4. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 4. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách v období od 8. 4. do 27. 4. 2015 uložila z důvodu neakceptovatelné hygienické praxe zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách. Ten se vztahoval na celou provozovnu, nebo její část. Jednalo se o následující provozovny:
Pekárna Peklas (kontrolovaná osoba Peklas spol. s r.o.), Buš 16 (Středočeský kraj). V pekárně, která nebyla registrována u SZPI jako potravinářský podnik, inspektoři zjistili mnohačetné porušení hygienických předpisů, zejména výskyt živých myší a jejich exkrementů a výskyt hmyzích škůdců. Provozovna nebyla zabezpečena před vnikáním škůdců a měla celkově zanedbaný charakter, na stěnách se vyskytovaly plísně, stěny a strop byly poškozené, výrobní náčiní provozovatel ponechal znečištěné a v provozovně se kumuloval odpad. Kuriozitu představoval chov kachňat přímo v provozovně.
Cukrářská a lahůdkářská výroba (kontrolovaná osoba: Bc. Ivana Jechová), Lípová 185, Kamenický Šenov. Neohlášená výroba probíhala v prostorách rodinného domu, který obývali členové domácnosti. V provozovně nebyly adekvátní prostory a podmínky pro vykonávání správné hygienické praxe včetně ochrany před kontaminací při výrobě cukrářských a lahůdkářských výrobků. Cukrářské výrobky byly nabízeny na webových stránkách www. minidorty.cz .
Herna Bar Venuše (kontrolovaná osoba: Tsunami bary s. r. o.), Koněvova 110/1685, Praha. V baru provozovatel nezajistil teplou vodu pro hygienickou očistu výčepního skla ani pro očistu rukou pro zaměstnance. Celkově byly veškeré prostory provozovny pokryté   nánosy prachu, zašlé špíny a nepořádku. Dále inspektoři zjistili, že kontrolovaná osoba skladuje v prostorech toalety alkohol a předměty nesouvisející  s provozem. Prázdné barely od piva a láhve od nealkoholických nápojů byly skladovány pod lavicemi a v prostorech herny.  Dále byly zjištěny nedostatky v označení potravin a potraviny s prošlým DP i DMT.
Restaurace U Chcípáka (kontrolovaná osoba: Lavanderia s.r.o.), Sokolovská 274/142, Praha. V provozovně inspektoři zjistili trus hlodavců a další známky dlouhodobě zanedbaného úklidu. Ve výrobních i nevýrobních prostorách byly poškozené stěny, provozovatel ponechal znečištění na kuchyňském náčiní i nečistoty na výrobních zařízeních, regálech i na podlaze. V provozovně se rovněž hromadil odpad a prostory provozovatel využíval i ke skladování předmětů, které mohou ovlivnit bezpečnost potravin.
Koloniál Zapon (kontrolovaná osoba: Jaroslav Zapletal), Mladějov na Moravě 114. Inspektoři v provozovně zjistili výskyt myšího trusu, zaplesnivělá chladící zařízení a kumulaci odpadů. Prodejna celkově působila značně zanedbaným dojmem s výraznými nečistotami ve všech částech, jednalo se např. o prach, pavučiny a velké množství nečistot na podlahách a zejména v hůře přístupných místech se vyskytovaly odpadky.
Prodejna potravin (kontrolovaná osoba: Hoang Nam Nguyen), Masarykova 6, Třebívlice. V provozovně v době kontroly netekla teplá voda, prostor pro mytí pomůcek provozovatel vytvořil v prostorách sociálního zařízení – WC a koupelny, přičemž WC bylo odděleno pouze příčkou. V těchto prostorách byly skladovány balené vody. Provozovatel používal stejný dřez pro očistu pomůcek pro prodej nebalených potravin i pro mytí rukou po použití WC.
Restaurace Hradební (kontrolovaná osoba: Vladimír Sedláček) Hradební 85/1, Prostějov. V provozovně inspektoři zjistili významně zanedbaný úklid, nečistoty se nacházely ve všech prostorách včetně zařízení, regálů, podlah a stěn, které byly navíc poškozené.
Club Vřesiná (kontrolovaná osoba: Club Vřesiná), Zámečnická 31/1970, Plzeň. V provozovně inspektoři zaznamenali celkově neakceptovatelnou hygienickou praxi včetně hygienických podmínek na toaletách pro hosty, výrazně zanedbaného úklidu ve všech prostorách a zaplísněné a poškozené stěny ve sklepě, kde provozovatel skladoval naražené KEG sudy. Vzhledem k aktivnímu odporu provozovatele byla k uzavření provozovny přivolána i Policie ČR.
Výroba dortů na objednávku – Dorty od Elii (kontrolovaná osoba: Ing. Ondřej Kuchař), Zahradní 146, Mimoň. Provozovna nebyla registrována u SZPI, výroba dortů probíhala ve druhém patře rodinného domu, kde má provozovatel trvalé bydliště. Prostory pro zakázkovou výrobu nebyly nijak odděleny od domácnosti. V provozovně nebyly dostatečné prostory a podmínky pro vykonávání správné hygienické praxe včetně ochrany před kontaminací při cukrářské výrobě.
Staročeská vývařovna (kontrolovaná osoba: EXCALIBUR s. r. o.), Brodecká 61, Dolní Bousov. Inspektoři v provozovně zjistili značný výskyt plísní, zejména v chladicích zařízeních, na stěnách a stropech, přičemž stěny a stropy byly v celkově v neuspokojivém technickém stavu. U umyvadla pro mytí rukou provozovatel nezajistil přívod vody.
Potraviny – Večerka (kontrolovaná osoba: Bat Dung Le), Mariánské náměstí 283/14, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Ve skladu provozovny inspektoři zjistili výskyt myších exkrementů a na stěnách a stropě chladicího boxu byla zaznamenána plíseň. Stav skladu byl celkově neuspokojivý a potraviny byly skladovány nevhodně.
Prodejna potravin (kontrolovaná osoba: Luyen Nguyen Thi), Hlavní 1341, Smržovka. Sklad prodejny ve sklepní místnosti byl významně zaplísněný na stěnách a celkový stav skladu byl v rozporu s elementárními požadavky na bezpečné uvádění potravin do oběhu.
Rychlé občerstvení Bylinka (kontrolovaná osoba: Lenka Neugebauerová), Komenského 63, Rychnov nad Kněžnou. Inspektoři v provozovně zjistili absenci přívodu teplé vody pro hygienickou očistu pracovního náčiní a očistu rukou. Provozovna nesla i stopy zanedbání úklidu, jednalo se zejména o nečistoty na zařízeních, regálech a stěnách a silně znečištěná chladící zařízení.
Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v potravinářském provozu inspekce na místě uloží zákaz užívání prostor. Zároveň provozovateli prostřednictvím uloženého opatření nařídí, aby zjištěná pochybení napravil. Pokud provozovatel opatření splní, SZPI při opakované kontrole zákaz užívání prostor uvolní. V případě závažných porušení předpisů v oblasti hygieny inspekce s kontrolovanou osobou zahajuje správní řízení o uložení sankce.
Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím nové sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři. Kromě podrobných informací o kontrolních zjištěních je zde k dispozici i fotodokumentace.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI