Bezpečnost potravin

Inspekce přikročila k uzavření dalších dvanácti provozoven

Vydáno: 24. 6. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 23. 6. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) musela z důvodu nepřijatelné hygienické praxe přistoupit k dočasnému uzavření následujících provozoven:
Restaurace Čerchovanka (kontrolovaná osoba Ladislav Štýs), Dr. E. Beneše 93, Horšovský Týn – Malé Předměstí. Zařízení v prostorách kuchyně (fritéza, toustovač, plotýnky sporáku atd.) včetně používaného nádobí byly znečištěny špínou a mastnotou. Taktéž plochy pro ukládání surovin určených k výrobě pokrmů vykazovaly známky znečištění dlouhodobě usazenou špínou. Podlaha v kuchyni na hůře přístupných místech byla pokryta mastnotou a zašlými nečistotami.
Hospoda Na Hlavní (kontrolovaná osoba Stanislav Musil), Lešany. Podlaha v prostorách kuchyně a za kuchyňskými spotřebiči nebyla udržována v čistotě. Lednice byla umístěna v těsné blízkosti grilu a byla ve spodní části rezavá a znečištěná. V kuchyni byly skladovány předměty nesouvisející s předmětem činnosti (lyže, kolo, postel, čisticí prostředky, atd.) a celkové uspořádání kuchyně neumožňovalo odpovídající údržbu, čištění a dezinfekci.
Sport Bar (kontrolovaná osoba Radovan Drtil), Havlíčkovo náměstí 166, Jedovnice. V době kontroly nebyla provozovna na žádném místě vybavena přívodem teplé tekoucí vody.
Česká hospoda (kontrolovaná osoba Milan Kolman), Domašín 42, Vlašim. Prostory pod barem byly znečištěny smetím (papírky, použité PET lahve), zašlou špínou a prachem. Větrací otvor na dveřích do skladu nebyl vybaven sítí, čímž nebyla provedena opatření proti vniknutí hmyzu. Podlaha ve skladu potravin vykazovala nečistoty, například cigaretový nedopalek. Za chladícími lednicemi v prostorách skladu byla dvě mrtvá těla hlodavců a množství trusu.
Hospoda U PLÍŠKŮ (kontrolované osoby Miroslav Frej a Martina Štěpničková), Náměstí Svobody 5, Vlachovo Březí. Jak v prostorách kuchyně provozované panem Frejem, tak v baru-pivnici provozované paní Štěpničkovou, se vyskytoval myší trus. V  kuchyni na podlaze byly zjištěny nečistoty ve formě myšího trusu, drobků, prachu a pavučin. Myší trus se vyskytoval jak v konzumní části provozovny, tak v manipulační chodbě nebo na WC pro personál. Prostory konzumní části nebyly dostatečně ochráněny před vniknutím hlodavců z prostoru skladu.
Večerka Van Phi Vo (kontrolovaná osoba Van Phi Vo), Mikulčická, Brno – Slatina. V provozovně nebyly zajištěny přístupy k teplé vodě pro omývání nádobí nebo výčepního skla, ani pro omytí rukou. Inspektoři na místě zjistili, že zde není funkční záchod a využívá se takzvaný „suchý“ – chemický záchod, který je umístěný přímo v prostorách, kde jsou skladovány balené potraviny. Odpad z dřezu nebyl napojený na kanalizaci, ale vyvedený trubkou ven.
Restaurace Formanka (kontrolovaná osoba Ondřej Lemon), Na Návsi 103, Vejprnice. V prostoru kuchyně pod pracovními stoly a na hůře dostupných místech byly nečistoty, části potravin a zelenina. Prostory skladu byly v době kontroly silně znečištěny pavučinami a ze stěny naproti vstupním dveřím opadávala omítka. Ve skladu byly taktéž umístěny předměty nesouvisející s předmětem činnosti, jako například pračka, hadice, použité pytle a nářadí.
Chinese restaurant Cai Shen (kontrolovaná osoba CAI SHEN, s.r.o.), Jugoslávských partyzánů 7, Praha – Dejvice. Při kontrole inspektoři zjistili v kuchyni mastnotu na podlahách včetně nečistot a zbytků potravin v hůře přístupných místech. Ze stropu v kuchyni se odlupovala malba a nebylo tak zabráněno kontaminaci připravovaných pokrmů. Zařízení v kuchyni nebylo v dobrém technickém stavu, vykazovalo známky nečistoty a nebylo tak ani zde eliminováno riziko kontaminace potravin. Na podlaze ve skladu inspektoři zjistili množství myšího trusu.
Vinotéka SOREKA s.r.o. (kontrolovaná osoba SOREKA s.r.o.), Masarykova 131, Zbýšov. V prodejní části provozovny i ve skladovacích prostorech byl v době kontroly zjištěn výskyt myšího trusu. Provozovatel dostatečně nezabránil průniku škůdců a nezajistil adekvátní opatření pro jejich regulaci.
Potraviny Dobromila Hornová (kontrolovaná osoba Dobromila Hornová), Masarykova 131, Zbýšov. V prodejní části v regálech s čokoládou a cukrovinkami se vyskytoval myší trus. Ve skladu byly sledovatelné známky myšího okusu i trusu na několika místech, například mezi regály s balenými potravinami či balenými nealkoholickými nápoji. V provozovně nebyly zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců.
Bich Thuy Nguyen – Večerka Na Špici (kontrolovaná osoba Bich Thuy Nguyen), Úpická 7, Rtyně v Podkrkonoší. Na prodejní ploše i v zázemí zjistili inspektoři SZPI stopy znečištění a myší trus na mnoha místech. Provozovna nebyla vybavena dostatečnými prostředky pro hygienické osušení rukou a chyběl i přívod teplé vody.
DOMITA – OBCHOD, a. s. (kontrolovaná osoba DOMITA – Obchod, a. s.), Náměstí E. Beneše 127, Milevsko. U transportního výtahu, kde probíhá příjem potravin, bylo na stěně velké množství kolonií černé plísně a uvolněné omítky. Taktéž ve sklepních prostorách skladu inspektoři zjistili masivní výskyt kolonií černých plísní na všech stěnách a stropě, včetně opadané omítky. Ve skladu dále zjistili značné množství odpadu a předmětů nesouvisejících s předmětem činnosti.
Ve všech uvedených případech, kdy byly zjištěny nepřijatelné hygienické podmínky, inspekce přikročila ke kompletnímu či částečnému zákazu užívání prostor do doby sjednání nápravy a naplnění nařízených opatření. S kontrolovanými subjekty, které se vážně provinily proti předpisům, inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.  Přehled provozoven, kde byl uložen zákaz užívání prostor, inspekce průběžně zpřístupňuje spotřebitelům prostřednictvím sekce Provozovny na portálu Potraviny na pranýři. Kromě podrobných informací o kontrolních zjištěních je zde k dispozici i fotodokumentace.
 
Zpracoval: Bc. Radoslav Pospíchal – referent mediální komunikace, tel.:
+ 420 542 426 613
Zdroj: SZPI