Bezpečnost potravin

Inspekce přikročila k uzavření 6 provozoven

Vydáno: 3. 3. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 3. 2. 2015.

Inspekce přikročila k uzavření 3 provozoven společného stravování, vývařovny a 2 potravinářských provozů

Při kontrolách ve dnech 24. – 26. 2. 2015 uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opatření – zákaz užívání prostor – z důvodu porušení podmínek řádné hygienické praxe v šesti provozovnách:

Pivnice Bohemia (kontrolovaná osoba: Van Nghia Vu), Závodu míru 329/98, Karlovy Vary – Stará Role. V prostoru výčepu a baru bylo množství usazeného prachu a nečistot a pod barem byl umístěn kbelík se zahnívající vodou. V sekci pro hosty provozovatel uskladnil vyřazený stavební a jiný nepotřebný materiál. Prostory toalet silně zapáchaly po moči a vykazovaly známky zanedbání pravidelného úklidu. V době prováděné kontroly navíc netekla teplá voda v celé provozovně. Na základě těchto zjištění SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor. Ten inspekce uvolnila až při následné kontrole, která potvrdila, že provozovatel odstranil zjištěné nedostatky.
Pivnice, bar, herna (kontrolovaná osoba: HANYMO s.r.o) na adrese Čsl. armády 1, Rousínov. V barové lednici s alkoholickými nápoji inspektoři zjistili nečistoty. Ve skladu sudových a balených lahvových nápojů, byla zjištěna nevyhovující podlaha a konstrukce stropu – neumožňuje snadné čištění a není tak zabráněno růstu nežádoucích plísní apod. V prostoru bývalé rulety před skladem s potravinami, byla v den kontroly popelnice s komunálním odpadem. V prostorách toalet byla znečištěná podlaha, po stěnách byly pavučiny. Kvůli závažným hygienickýcm nedostatkům Inspekce přistoupila k uložení zákazu užívání prostor.
BISTRO LOTUS (kontrolovaná osoba: Anh Vu Tuan) Anglická 36/17, Františkovy Lázně. V prostorách kuchyně bistra inspektoři zjistili znečištěné kuchyňské spotřebiče jako digestoř a fritézy k přípravě potravin, v zázemí provozovny byly porušené podlahy a stěny s odlupující se omítkou. V prostoru přípravy pokrmů inspektoři zjistili další porušení předpisů – pavučiny, plísně a skladování předmětů nesouvisejících s potravinářskou činností. Za těchto podmínek tak nebyla zajištěna správná hygienická praxe a SZPI na místě uložila zákaz užívání prostor.
Výroba a rozvoz pokrmů (kontrolovaná osoba: Ing. Zuzana Wolfová), Předměřice nad Jizerou č. 92. V provozovně s domácí výrobou pokrmů inspektoři zjistili výskyt myších exkrementů v kuchyni, dále zaschlou špínu na povrchu jednotlivých spotřebičů a odlupující se omítku na jednotlivých místech výmalby v provozovně. Pro uvedené prohřešky Inspekce na místě uložila zákaz užívání prostor, který SZPI uvolnila až po splnění uložených opatření následující den.
Prodejna potravin Le Gia Loc, Alšova 79, 55001 Broumov. Ve všech prostorech provozovny inspektoři zjistili výskyt myšího trusu – pod regály, přímo v regálech u potravin i pod umyvadlem na mytí rukou. Za chladicím zařízením v prodejně SZPI zjistila mrtvého hlodavce. V prostoru vedle obslužného úseku bylo kromě skladovaných potravin uloženo i značné množství předmětů a vyřazených potravin. SZPI tak přistoupila k uložení zákazu užívání prostor do doby, než provozovatel sjednal nápravu.
Prodejna potravin Miloslava Vencálková, na adrese Krátká 64, 41108 Štětí. V provozovně s výrobou chlebíčků a baget inspektoři zjistili nepřijatelné hygienické podmínky. V době kontroly probíhala výroba chlebíčků ve skladu u pracovní desky zavěšené na řetězu na zdi v těsné blízkosti regálu s lihovinami a vínem. Kolem tohoto prostoru probíhalo naskladňování veškerého zboží (přepravek s pivem, nebalené masné výrobky jako uzená žebra, uzený bok) a není zde vyloučeno riziko kontaminace. Z těchto důvodů SZPI kontrolované osobě uložila zákaz užívání zmíněných prostor pro výrobu potravin, k uzavření vlastní prodejny Inspekce nepřikročila.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI