Bezpečnost potravin

Inspekce představuje nové webové stránky

Vydáno: 2. 7. 2015
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 1. 7. 2015.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dne 1. 7. 2015 spustila novou verzi webových stránek na adrese www.szpi.gov.cz. Nová podoba spotřebitelům, podnikatelům a dalším skupinám návštěvníků přináší přehledněji strukturované informace a funkční i vizuální propojení na portál Potraviny na pranýři. Tam SZPI od roku 2012 zveřejňuje informace o nebezpečných, falšovaných a nejakostních potravinách a od roku 2015 i informace o uzavřených provozovnách.
Inovovaný web szpi.gov.cz zastřešuje ucelený informační systém SZPI, který obslouží návštěvníky s širokým spektrem informačních potřeb počínaje informacemi o činnosti úřadu, přes informace o nevyhovujících potravinách a provozovnách, aplikaci Potraviny na pranýři pro mobilní telefony a tablety, až po specifickou formu komunikace na sociálních sítích Facebook a Twitter.
Vizuálním a grafickým propojením těchto elektronických komunikačních prostředků tak SZPI vyváří pro různé cílové skupiny uživatelů ojedinělý komplexní systém poskytovaných informací z jediného zdroje, který je u všech používaných prostředků jednoznačně identifikovatelný.
Vedle uvedených informací web SZPI také zajišťuje řadu užitečných služeb pro podnikatele v potravinářství a spotřebitele. Podnikatelé zde mj. naleznou online formulář pro hlášení potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb. na titulní stránce, samostatnou rubriku věnovanou problematice výroby, dovozu a označování vína, rozsáhlý informační zdroj Postupy a stanoviska, kde jsou rozepsány přístupy SZPI ke kontrole jednotlivých komodit a zveřejňovány aktuální informace pro provozovatele potravinářských podniků. Spotřebitelé zde naleznou spektrum doporučení, jak se orientovat při nákupu potravin, přičemž informace jsou přehledně rozčleněny dle nejžádanějších komodit, dále např. seznam rizikových webových stránek apod.
Aktualizované stránky také umožňují uživatelům bezprostředně odeslat úřadu podnět ke kontrole, dotazy i připomínky. Dále lze z webu nastavit zasílání novinek – tzv. newsletter – na zadanou emailovou adresu, čtenáři mohou jednotlivé články sdílet na sociálních sítích Facebook, Twitter a Google+.
Inspekce spustila svůj web pro veřejnost jako jedna z prvních státních organizací již v roce 1998 a při rozsáhlé aktualizaci v roce 2002 stránky získaly moderní podobu blízkou dnešní struktuře.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI