Bezpečnost potravin

Inspekce odhalila přítomnost myší v Kauflandu

Vydáno: 18. 6. 2013
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 17. 6. 2013.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila závažné nedostatky v provozovně společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. v Hodoníně na adrese Dvořákova 4115/6, PSČ 695 01 a dne 17. června 2013 v dopoledních hodinách uložila zákaz užívání prostor pro uvádění potravin do oběhu. Na prodejní ploše inspekce zjistila několik ložisek stop přítomnosti škůdců, jednalo se zejména o výskyt myších exkrementů a požer potravin na regálech. V zázemí prodejny byl zjištěn masivní výskyt exkrementů s požerem zbytků potravin.
Přítomnost hlodavců v prodejně potravin i zázemí je v rozporu s hygienickými předpisy, zejména s Nařízením (ES) 852/2004. Prostory provozovny nesplňovaly podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin. Na místě uložený zákaz inspekce uvolní, až provozovatel prokáže, že odstranil všechny zjištěné nedostatky. Inspekce nařídila provozovateli důkladnou deratizaci a likvidaci všech potravin poškozených přítomností hlodavců. SZPI konstatovala, že dosud prováděná opatření na ochranu proti škůdcům byla neúčinná a nedostatečná.
S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.
Zpracoval: Martin Štoll
Zdroj: SZPI